Show simple item record

dc.contributor.authorYüksek, Turan
dc.date.accessioned2017-09-22T08:29:49Z
dc.date.available2017-09-22T08:29:49Z
dc.date.issued2004en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25629
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1327
dc.description.abstractDünyada bulunan sular güneş enerjisinin yardımıyla hidrolojik döngü içerisinde hareket ederler. Yerkürede yaşayan canlılar pek çok faaliyetleri için ihtiyaç duydukları suyu bu hidrolojik döngüden karşılarlar ve kullandıktan sonra suyu tekrar aynı döngüye geri verirler. Yaşamsal faaliyetlerin ekolojik denge içerisinde sürdürülebilmesi için canlıların ihtiyaç duyduğu yeter miktar ve kalitedeki suyun bu hidrolojik döngüden temin edilmesi gerekir. Yaşam standartları geliştikçe, suya karşı olan talep nüfus artış hızından çok daha fazla olmaktadır. Bunun sonucunda da yılda kişi başına tüketilen su miktarı artmaya devam etmektedir. Genel bir kural olarak kişi başına düşen su miktarı 1000 m3 ’ ün altına düşmesi su kıtlığının başlangıcı olarak kabul edilir. Ülkemizde kişi başına düşen tüketilebilir su miktarı 1621m3’ tür. Bir ülkenin su zengini olarak kabul edilebilmesi için, kişi başına düşen su miktarının yıllık 10000 m3 civarında olması gerekir. Buna göre ülkemiz su zengini bir ülke değildir. Bu nedenle su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve kullanımı oldukça kritik bir öneme sahiptir. Yarınlara daha umutlu ve sağlıklı bakabilmemiz için; ülkemiz su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı için planlamanın havza düzeyinde yapılması gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractThe water in the world moves in hydrologic cycle with help of sun’s energy. The living organisms who live in the earth supply water from hydologic cycle for their vital activities and after that used water is returned to hydrologic cycle. To keep on vital activities in ecological balance, it is necessary to supply sufficent water from that cycle. When the life standarts are developed, the demanding of water become higher then the increasing rate of population. For this reason, water consumption rate per capita is increasing in all over the world. In a general rule, if the water rate for per capita is less then 1000 m3 in a year, it is accepted as a water femine. The consumenable water rate for per capita of Turkey is 1621 m3 in a year. In order to be a water rich country, consumenable water rate for per capita must be around 10000 m3 in a year, and thus, Turkey is not water rich country. For this reason, conservating, developing, and using of water resources have critical importance in Turkey. To look at future hopefully, conservating, developing, and sustainable using of waters resources of Turkish have to be planned in a creek level.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSu Kaynakları, Su Tüketimi, Havza Planlaması ve Yönetimien_US
dc.subjectWater Resources, Water Consuption, Watershed Planning and Management.en_US
dc.titleTürkiye’nin su kaynakları ve havza planlamasına dönük genel değerlendirmeleren_US
dc.title.alternativeGeneral assessment of watershed plannıng and water resources of turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesien_US
dc.authoridTR20947en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage71en_US
dc.identifier.endpage83en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthorYüksek, Turanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record