Show simple item record

dc.contributor.advisorEroğlu, Habip
dc.contributor.authorYılmaz, Rahmi
dc.date.accessioned2014-07-08T08:11:24Z
dc.date.available2014-07-08T08:11:24Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012
dc.identifier.citationYılmaz, Rahmi (2012).Artvin yöresinde ormancılık işlerinde çalışan işçilerin fiziksel iş yüklerinin belirlenmesi.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Artvin : Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/133
dc.description.abstractBu çalışmada üretim ve fidanlık-ağaçlandırma işlerinde çalışan orman işçilerinin çalışma sırasındaki kalp atım değerlerinden yola çıkılarak iş yükleri ve işçilerin izometrik kuvvet değerleri belirlenmiştir. Ayrıca orman işçilerinin vücut kompozisyon değerleri ile çalışma sırasındaki hızları ve almış oldukları mesafeler bulunmuştur. Bu amaçla Artvin İşletme Müdürlüğüne ait 8 adet bölme ve 1 adet fidanlık, Ardanuç İşletme Müdürlüğüne ait 1 adet fidanlık olmak üzere toplam 10 deneme alanında 31 üretim ve 30 fidanlık-ağaçlandırma işçisi izlenmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde Fizyolojik İş Yükü (%HRR) değerleri göz önüne alındığında Fidanlık-Ağaçlandırma işlerinde çalışan işçilerin ?Hafif İş? grubunda, üretim işçilerinin ise ?Orta Ağırlıkta İş? grubunda yer aldığı belirlenmiştir. Çalışma sırasında ortalama kalp atım (KAiş) değerlerine bakıldığında her iki işçi grubunun da ?Orta Ağırlıkta İş? grubunda yer aldığı tespit edilmiştir. İşçilerin Vücut Kompozisyon değerleri içerisinde yer alan Vücut Kitle İndeksi değerlerinin her iki işçi grubunda da ?Şişman?, vücut yağ yüzdelerininse ?orta? olduğu belirlenmiştir. Özellikle kalp atım değerlerinde zaman zaman gerçekleşebilecek olan anormal değişiklikler neticesinde orman işçisinin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşabilir. Kalp atım değerlerinin yaş, kilo, boy gibi faktörlerden etkilendiği göz önüne alındığında işçilerin kendilerine uygun olan alet ve makineleri kullanmaları sağlanmalıdır. Böylece işçiler üzerinde oluşacak olan iş yükü baskısı azaltılabilinir.en_US
dc.description.abstractIn this research, based on their heart beatings values, work loads and isometrical force rates of workers-who work on production and seeding-afforestation-are defined. In addition also forestry workers composition rates, speeds and the distance they take during work are measured. For this purpose totally at 10 different experiment areas: 8 compartments and a plantation which connected to Artvin Plant Management and a plantation which connected to Ardanuç Plant Management 31 production workers and 30 seeding-afforestation workers are inspected. Depending on the research, when consider the physiologic work loads values,workers in seed-afforestation field are thought to work in "light works" and workers in production fields are thought to work in "Moderate works". When consider to heart beating values both works are thougt "Moderate works?.The values of body mass index in workers? body composition rates are "fat" and fat level of body is "medium" for each group of workers. Especially, as a consequence of differentiations of heart beating levels, forestry workers may have some health problems. Since heart beatings are affected by some factors such as, age, weight, height etc.. tools and machines usage of workers should be adjusted to their physiologic conditions. Thus the work load of workers can be reduced to the low levels.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFizyolojik İş Yüküen_US
dc.subjectVücut Kompozisyonuen_US
dc.subjectİzometrik Kuvveten_US
dc.subjectOrman İşçilerien_US
dc.subjectErgonomien_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectPhysiological Workloaden_US
dc.subjectBody Compositionen_US
dc.subjectIsometric Forceen_US
dc.subjectForestry Workersen_US
dc.subjectErgonomicsen_US
dc.titleArtvin yöresinde ormancılık işlerinde çalışan işçilerin fiziksel iş yüklerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of physical workloads of workers working in forestry operations in Artvin districten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorYılmaz, Rahmien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record