Show simple item record

dc.contributor.authorKüçük, Ömer
dc.contributor.authorÜnal, Sabri
dc.date.accessioned2017-09-26T07:18:48Z
dc.date.available2017-09-26T07:18:48Z
dc.date.issued2005en_US
dc.identifier.citationKüçük, Ö , Ünal, S . (2011). DETERMINATION OF FIRE SENSITIVITY DEGREE: A CASE STUDY IN TAŞKÖPRÜ STATE FOREST ENTERPRISE. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 6 (1), 28-34. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29710en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25648
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1348
dc.description.abstractBu çalışmada Kastamonu-Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünün yangın hassasiyet derecesi belirlenmiştir. Yangın hassasiyet derecesinin belirlenmesi, hem işletme müdürlüğü düzeyinde hem de bazı işletme şeflikleri düzeyinde yapılmıştır. Böylece, işletme müdürlüğü ile işletme şefliklerinin yangın hassasiyet dereceleri arasında fark olup olmadığı araştırılmıştır. Yangın hassasiyet derecelerinin belirlenmesinde, yangın sicil fişleri ve yangın tutanaklarından yararlanılmıştır. Sonuçta, işletme müdürlüğü ile işletme şefliklerinin yangın hassasiyet dereceleri arasında faklılıklar ortaya konulmuştur. Bazı işletme şeflikleri (Kırkçam, Bayam, Çiftlik) yangına çok hassas iken bazısı (Dikmen) yangına çok az hassas çıkmıştır. Bu farklılıklar yanıcı madde özelliklerindeki farklılıklardan ve yangınların meydana geldiği zamanlardaki meteoroloijk koşullardan kaynaklanmaktadır. Orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında kaynakların ayırımında önemli kriter olarak dikkate alınan yangın hassasiyet derecelerinin, işletme şeflikleri düzeyinde belirlenmesi durumunda, kaynaklar etkin ve ekonomik olarak kullanılabilecektir.en_US
dc.description.abstractIn this study, fire sensitivity degree in Taşköprü State Forest Enterprise was evaluated. Fire sensitivity degree was determined both at the forest enterprise and conservancy level. So that, diffrences, if any, between the fire sensitivity degrees at forest enterprise and conservancy levels could be established. Data used in this study was derived from fire reports. Differences in fire sensitivity degrees were evident between forest conservancy units. Some districts (Kırkçam, Bayam, Çiftlik) had high fire sensitivity degrees and some (Dikmen) low. Differences in fire sensitivity degrees were caused fuel properties and fire weather conditions. Determination of fire sensitivity in conservancy level can contribute to more effective and economical source utilization.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYangın hassasiyet derecesi, orman yangınları, Taşköprü, yangın sabitesien_US
dc.subjectFire sensitivity degree, forest fires, Taşköprü, fire constanten_US
dc.titleYangın hassasiyet derecesinin belirlenmesi: taşköprü orman işletme müdürlüğü örneğien_US
dc.title.alternativeDetermınatıon of fıre sensıtıvıty degree: a case study ın taşköprü state forest enterprıseen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR123111en_US
dc.authoridTR4173en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage28en_US
dc.identifier.endpage34en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherGazi Üniversitesi, Kastamonu Orman Fakültesien_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record