Show simple item record

dc.contributor.advisorYolasığmaz, Hacı Ahmet
dc.contributor.authorÇavdar, Burak
dc.date.accessioned2014-07-08T08:11:27Z
dc.date.available2014-07-08T08:11:27Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012
dc.identifier.citationÇavdar, Burak (2012).Sertifikalandırma sürecinde Artvin Orman İşletme Müdürlüğü'nün değerlendirilmesi.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Artvin : Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/134
dc.description.abstractRio'da imzalanan Biyolojik Çeşitlilik (BÇ) sözleşmesi sonrası yeniden ele alınan sürdürülebilirlik kavramı ?Sürdürülebilir Orman Yönetimi (SOY)? adı altında ölçüt ve göstergeler ile şekillenmiştir. Rio sonrası kıtalararası süreçlerle dünya ormancılığı şekillenirken, her süreç içerisinde bölgesel ormancılık sektörü ve ülkelerin ormancılık yapılanması ve geleneksel yaşam biçimlerine uygun olarak sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve gösterge (Ö&G) setleri oluşturulmuştur. Ülkemiz de, coğrafi konumu gereği, içinde yer aldığı, Pan-Avrupa ve Yakın Doğu Süreçleri Ö&G setlerini harmanlayarak, geleneksel ormancılık yapılanmasına uygun olarak kendine özgü bir set oluşturmuştur. Küresel ölçekte ormancılık faaliyetlerinin denetimi için SOY Ö&G setleri kullanılırken, bakanlar düzeyinde birçok toplantı düzenlenmişi ülkelerin geldiği noktalar ve ilerlemeler; yerel, bölgesel ve kıtasal ölçekte hazırlanan raporlarla ortaya konulmuştur. SOY'un yanı sıra benzer ölçüt ve göstergeleri kullanan, ormana ve ormancılığa önemli prestij kazandıran, gönüllü bir süreç ve bir başka özdenetim mekanizması olan yeşil sertifikalandırma sistemi neredeyse BÇ sözleşmesiyle aynı dönemde ortaya çıkmıştır. Ormancılık faaliyetlerinin kalite ve kantite olarak değerlendirilmesini sağlayan bu önemli iki mekanizma bu tezin ana konusunu oluşturmaktadır. Uygulama ayağında; iki ölçekte çalışmalar yapılmış, birinci ölçekte; Saçinka Orman İşletme Şefliği son iki plan dönemi verileri meşcere parametrelerine göre karşılaştırılmıştır. Orman işletme şefliği kayıtları incelenerek, son üç yıllık döneme ait veriler SOY Ö&G'ye göre değerlendirilmiştir. İkinci ölçekte; Artvin Orman İşletme Müdürlüğü için son beş yıllık dönemde toplanan veriler, SOY Ö&G setine göre değerlendirilmiştir. Forest Steawardship Council (FSC) sertifikalandırma kurumunun ölçütleri baz alınarak, SOY Ö&G setine göre elde edilen veriler yeniden ele alınarak, Artvin Orman İşletme Müdürlüğü (OİM)'nün sertifikalandırma sürecinde geldiği nokta ortaya konulmuştur. Artvin OİM'nün sertifika alabilmesi için ormancılık faaliyetlerinin SOY Ö&G setine veri sağlayacak, dolayısıyla da ilgili sertifikalandırma kurumu standartlarına uygun olacak yapı ve nitelikte kayıt altına alınması gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractThe concept of ?sustainability?, which was re-dealt after the Biological Diversity (BD) Agreement signed in Rio, has been shaped by criteria and indicators (C&I) under the name of ?Sustainable Forest Management (SFM)?. As the world forestry was being re-shaped after Rio, each process produced regional forestry sector and SFM, C&I sets, which are convenient with traditional lifestyles and the forestry settlement of the countries. Turkey, due to its geographical location, has formed a unique set, which is convenient to the traditional forestry settlement, by blending the criteria and indicator sets of Pan-European and Near East processes. While SFM and C&I sets are used for the control of forestry actions in universal measures, the states of the countries which organized many meetings with the presidents and their improvement are presented in the reports that are prepared in local, regional and continental scales. Besides SFM, the Certification System, which uses similar criteria and indicators as the SFM, brings prestige to the forestry and has a volunteer process and self-control device, emerged almost in the period with BD. These two important devices that ensure to evaluate forestry activities in quantity and quality are the main subjects of this paper. In the application process, studies were conducted in two different scales. In the first, Saçinka Forestry Department (SFD) has been compared with regards to the last two-year plan period data and stand parameters. By analyzing the records of the SFD, the data that belong to the last three years were evaluated according to SFM and C&I. In the second, the data that belong to Artvin Forestry Department (AFD) were evaluated according to the SFM and C&I set. By considering some criteria of Forest Steawardship Council (FSC), the data acquired according to SFM and C&I were re-considered and the place of AFD in certification process was introduced. AFD has to be chained according to the standards of the related certification institution, which provides data for SFM and C&I sets, in order to receive a certificate.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrman Amenajmanıen_US
dc.subjectSürdürülebilir Orman Yönetimien_US
dc.subjectSertifikalandırmaen_US
dc.subjectArtvin Orman İşletme Müdürlüğüen_US
dc.subjectForest Managementen_US
dc.subjectSustainable Forest Managementen_US
dc.subjectCertificationen_US
dc.subjectArtvin Department of Forestryen_US
dc.titleSertifikalandırma sürecinde Artvin Orman İşletme Müdürlüğü'nün değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe evaluation of Artvin Forestry Enterprise in certification processen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorÇavdar, Buraken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record