Show simple item record

dc.contributor.authorGümüşkaya, Esat
dc.date.accessioned2017-09-26T10:45:10Z
dc.date.available2017-09-26T10:45:10Z
dc.date.issued2005en_US
dc.identifier.citationGümüşkaya, E . (2011). CRYSTALLINE STRUCTURE OF CELLULOSE. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 6 (1), 69-78. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29714en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25652
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1352
dc.description.abstractSelüloz bitkisel hücre bünyesinde birlikte bulunduğu diğer bileşenlerden (hemiselüloz ve lignin) uzun zincir molekülüne ve kristal yapıya sahip olmasıyla belirgin bir şekilde ayrılmaktadır. Selülozun sahip olduğu kristal yapı özellikleri elde edildiği orijine bağlı olmakla birlikte, liflerin fiziksel, mekaniksel ve kimyasal özellikleri üzerinde belirleyici bir role sahiptir. Selülozun kristal yapısı sadece orijinine bağlı olarak değil izole edilmesinde kullanılan kimyasal işlemlere de bağlı olarak değişebilmektedir. Selülozun kristal yapısı onu hammadde olarak kullanan bir çok endüstri kolu için önemli bir özelliktir. Bu çalışmada selülozun kristal yapısı ayrıntılı olarak ele alınmış ve bu konu üzerine yapılan çalışmalar ortaya konulmuştur.en_US
dc.description.abstractCellulose has long–chain glucose molecules and crystalline structure. Cellulose differ from hemicellulose and lignin located in plants cell wall because of these properties. Crystalline structure of cellulose depends on biological origin. Crystalline structure of cellulose has important role on physical, mechanical and chemical properties of cellulose fibres. Crystalline structure can be changed by chemical treatments in methods of cellulose isolation in plants. In this study, crystalline structure of cellulose was investigated. Studies on this subject so far were examineden_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSelüloz, kristal yapı, X-ışını, kristalit, kağıt hamuruen_US
dc.subjectCellulose, crystalline structure, X-ray, crystallite, pulpen_US
dc.titleSelülozun kristal yapısıen_US
dc.title.alternativeCrystallıne structure of celluloseen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR25284en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage69en_US
dc.identifier.endpage78en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKaradeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorGümüşkaya, Esaten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record