Show simple item record

dc.contributor.authorÇağlar, Sadık
dc.contributor.authorAcar, Hafız Hulusi
dc.date.accessioned2017-09-27T05:56:45Z
dc.date.available2017-09-27T05:56:45Z
dc.date.issued2005en_US
dc.identifier.citationÇağlar, S , Acar, H . (2011). AN INVESTIGATION ON THE TIME STUDY AND PRODUCTIVITY OF KOLLER K300 MOBILE YARDER. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 6 (1), 113-120. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2255/29719en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25657
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1357
dc.description.abstractÜlkemizin Doğu Karadeniz Bölgesi ormanları dağlık ve dik arazi üzerinde yayılış göstermektedir. Bölgede asli orman ağaçlarından olan Doğu Ladini tomruklarının bölmeden çıkarılması sırasında, çevresel duyarlılığın dikkate alınması oldukça güç olduğu gibi, taşıma maliyeti de oldukça masraflı bir iş olarak gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde kullanılan modern bölmeden çıkarma yöntemlerinden orman hava hatlarının diğer yöntemlere göre avantajları irdelenmiştir. Bu amaçla, dağlık arazi yapısının tipik bir örneğini oluşturan Artvin yöresi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Koller K300 kısa mesafeli mobil orman hava hattı ile yapılan çalışma sonucuna göre verim değerleri; 1.376 m3 /sefer ve 4.825 m3 /saat olarak tespit edilmiştir. Bu hava hattının kullanımı neticesinde, yörede kullanılan diğer bölmeden çıkarma yöntemlerinde görülen ağaç köklerinde ve fidanlarda yaralanma ile topraktaki aşınma daha az oranda gerçekleşmiştir. Buna göre eğimi yüksek yamaçlar üzerinde yayılış gösteren ladin meşcerelerindeki tomruklar, zeminde insan gücü ile elle veya hayvanla sürütülerek taşınmamalı, bunun yerine orman hava hatları kullanılmalıdır.en_US
dc.description.abstractThe forests of Eastern Black-Sea Region are spread on mountainous and step terrain areas in Turkey. Picea orientalis is the essential forest tree of this region. Because of these difficult transport problems, when the harvested wood material is being extracted from compartment, the taking into consideration of environmental sensitivity is very difficult and the transportation costs are very expensive in steep terrain conditions. The Koller K300 forest skyline compared with the traditional manual ground based system in view of some advantages of the skylines. For this purpose Artvin reagion which is a sample of steep terrain structure in Eastern Black-Sea Region, was selected as a study area. Work conditions of timber logging by Koller K300 Skyline and their effects on productivity were investigated. Spruce logs were transported by Koller K300 skyline towards uphill. The productivity of Koller K300 was determined as 1.376 m3 /shift and 4.825 m3 /hour. The negative effects of manual ground based system on forest soil, tree stem and root didn’t occurred by using Koller K300 skylineen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKoller K300en_US
dc.subjectKoller K 300en_US
dc.subjectbölmeden çıkarmaen_US
dc.subjectverimliliken_US
dc.subjectçevresel etkien_US
dc.subjectArtvin yöresien_US
dc.subjectloggingen_US
dc.subjectproductivityen_US
dc.subjectenvironmental effectsen_US
dc.subjectArtvin regionen_US
dc.titleKoller k300 orman hava hattı ile bölmeden çıkarmada çalışma verimi üzerine bir incelemeen_US
dc.title.alternativeAn ınvestıgatıon on the tıme study and productıvıty of koller k300 mobıle yarderen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR24988en_US
dc.authoridTR8504en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage113en_US
dc.identifier.endpage120en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKaradeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record