Show simple item record

dc.contributor.authorGüngör, Sertaç
dc.contributor.authorCengiz, Tülay
dc.date.accessioned2017-09-28T08:20:29Z
dc.date.available2017-09-28T08:20:29Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.citationGüngör, S , Cengiz, T . (2011). CLIMATIC COMFORT FAVORABLE TOURISM AND RECREATION AREAS IN ARTVIN PROVINCE. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 7 (1), 69-80. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2256/29732en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25670
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1374
dc.description.abstractTürkiye pek çok klimatik bölgeden ve çeşitli topoğrafik özelliklerden oluşan büyük bir ülkedir. Sahip olduğu eşsiz doğa, kültür değerleri ve özel konumu ile her türlü turizm aktivitesi ve çeşitliliğine, alternatif turizme olanak sağlayan, zengin çevre kaynaklarına sahiptir. Bu bağlamda farklı klimatik özellikleri ile Karadeniz bölgesinde yer alan Artvin İli, turizm ve rekreasyon aktiviteleri için kaynak oluşturan alanlardan biridir. İl, turizm potansiyelinin yanında, doğal peyzaj özellikleri ve iklimi ile bilimsel çalışmalara iyi bir kaynak oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışmada Artvin İli’nin, iklim verilerine göre, klimatik konfor açısından en uygun alanlarını saptamak amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Artvin İli'ne ait iklimsel değişimleri ortaya koyabilmek amacıyla 12 adet iklim istasyonu seçilmiştir. Bu istasyonlara ilişkin ortalama sıcaklık, bağıl nem ve rüzgâr değerleri Coğrafi Bilgi Sitemleri (CBS) ortamına ArcView 3.3 yazılımı kullanılarak aktarılmıştır. CBS ortamına aktarılan sayısal iklim verilerinden iklim haritaları oluşturulmuş ve klimatik konfor açısından uygun alanlar belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractTurkey is a big country of a varied topography and so it has many climatic zones. Tourism is one of the most important sector either at national or international level. On the other hand with its natural and cultural values, rich environmental sources and unique location linking the two continents, Turkey is an important country having the ability of supplying media for various types of tourism activity and alternative tourism approaches. In this frame, with their various climatic properties, Province of Artvin located in Blacksea Region is one of the main sources of recreation and tourism areas. Besides the touristic potential of the province, its natural specialties of landscape and climate are being a good source for scientific researches have had to be determined. In this study it was aimed that the most suitable areas for climatic comfort in Artvin Province were determined. Twelve different were chosen to define climatic variations. Average temperature, moister and wind speed values of these different climate stations were transferred into GIS environment by using Arc View 3.3 software. From the data transferred into GIS environment, climate maps created and most suitable areas for climatic comfort were determined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectİklimen_US
dc.subjectİklim konforuen_US
dc.subjectCoğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)en_US
dc.subjectClimateen_US
dc.subjectClimatic comforten_US
dc.subjectGeographic Information System (GIS)en_US
dc.titleArtvin ilinin iklim konforuna sahip rekreasyon ve turizm alanlarıen_US
dc.title.alternativeClımatıc comfort favorable tourısm and recreatıon areas ın artvın provınceen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR24235en_US
dc.authoridTR15264en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage69en_US
dc.identifier.endpage80en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherSelçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record