Show simple item record

dc.contributor.authorÇeken, Hüseyin
dc.contributor.authorKaradağ, Levent
dc.contributor.authorDalgın, Taner
dc.date.accessioned2017-09-29T06:40:29Z
dc.date.available2017-09-29T06:40:29Z
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.citationÇeken, H , Karadağ, L , Dalgın, T . (2011). KIRSAL KALKINMADA YENİ BİR YAKLAŞIM KIRSAL TURİZM VE TÜRKİYE’YE YÖNELİK TEORİK BİR ÇALIŞMA. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 8 (1), 1-14. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2262/29781en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25721
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1382
dc.description.abstractKüreselleşme olgusuna bağlı olarak dünyada birçok sektörde olduğu gibi turizm sektörü de bir takım değişimlere sahne olmuştur. Dünyadaki yeni turizm trendleri talebe bağlı olarak tarih, sağlık, doğa yürüyüşü, kültür ve kırsal turizm yönünde gelişmektedir. Bu tarz turistik arz potansiyeline sahip ülkeler veya bölgeler turizm talebine bağlı olarak geliştirdikleri yeni turizm politikalarıyla kırsal kalkınmayı gerçekleştirebilmektedirler. Bu ülkelerin bir tanesi de Türkiye’dir. Türkiye coğrafik konumundan dolayı tarih, sağlık, kültür ve kırsal turizm gibi çok sayıda seçeneğe sahiptir. Bu seçeneklerin en önemlilerinden biri de kırsal turizmdir. Bu çalışmada kırsal kalkınmada kırsal turizmin yeri ve önemi ve Türkiye açısından teorik bir çalışma üzerinde durulacaktır.en_US
dc.description.abstractAs in all industires and sectors globalization has brought some changes in tourism too. In relation with tourism demand, trends has been towards history, health, nature, culture and rural tourism. Those destinations with resources suitable for supplying to such new tourism demand has the potential for rural development with suitable tourism policies. One such country is Turkey; with her geographical position, it has several resources suitable for different types of tourism, including rural tourism. This study investigates the importance and potential of rural tourism in Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKırsal kalkınma, kırsal turizm, Türkiye.en_US
dc.subjectRural development, rural tourism, Turkey.en_US
dc.titleKırsal kalkınmada yeni bir yaklaşım kırsal turizm ve türkiye’ye yönelik teorik bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeA new approach ın rural development: rural tourısm a theorıcal study of rural tourısm ın turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR145906en_US
dc.authoridTR24052en_US
dc.authoridTR125437en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage14en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherMuğla Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuluen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record