Show simple item record

dc.contributor.authorDizel, Taner
dc.contributor.authorUzun, İbrahim
dc.date.accessioned2017-09-29T07:27:36Z
dc.date.available2017-09-29T07:27:36Z
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.citationDizel, T , Uzun, İ . (2011). THE EFFECTS OF USED GLUE TYPE THAT JOINTED WITH PARTICALBOARD ON THE EDGE BONDING STRENGTH. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 8 (1), 15-25. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2262/29780en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25720
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1383
dc.description.abstractBu çalışmada, yaygın olarak kullanılan üç farklı tutkalın, yonga levhaların kenarına uygulanan masif çıtaların yapışma direncine etkisi araştırılmıştır. Deney örneklerinin hazırlanmasında yonga levha ve Doğu kayını (Fagus Orientalis L.) odundan yararlanılmış, yapıştırma işlemleri için ise, polivinilasetat (PVAc), klebit 303 ve poliüretan tutkalları kullanılmıştır. Deney örneklerine ASTM-D 1037 standardında belirtilen esaslara göre statik çekme yükü uygulanmıştır. Deney sonuçlarına göre, PVAc ile yapıştırılan masifler en yüksek yapışma direncini gösterirken, bunu sırasıyla klebit 303 ve poliüretan tutkalları ile yapıştırılanlar takip etmiştir. Ayrıca masif kalınlığı artışının yapışma direncinde artışa neden olduğu gözlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the effect of commonly used three glue type, on bonding strenght of wood ledge that implemented on edge of particalboards. In preparing the specimens, particleboard and Turkish beech (Fagus Orientalis L.) were used and polyvinyl acetate, polyurethane and klebit 303 adhesives were utilized for gluing procedure. Specimens were subjected to the static tension loads according to the principles of ASTM-D 1037. According to results of the tests; edge banding woods glued with PVAc showed the highest bonding strength, followed by the bonding strength of klebit 303, polyurethane. Futhermore, increase of the thickness of the edge banding wood caused an increase in bonding strength.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDoğu kayını, çekme yükü, PVAc, Klebit 303, poliüretan tutkalı.en_US
dc.subjectTurkish beech, tension loads, PVAc, Klebit 303, polyurethane adhesive.en_US
dc.titleYonga levha ile birleştirilen kenar masifinin yapışma direncine kullanılan tutkalın etkisien_US
dc.title.alternativeThe effects of used glue type that joınted wıth partıcalboard on the edge bondıng strengthen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR38581en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.identifier.endpage25en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokuluen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record