Show simple item record

dc.contributor.authorEbralidze, L.
dc.contributor.authorLomtatitdze, N.
dc.contributor.authorLamparadze, Ş.
dc.contributor.authorGorliladze, L.
dc.contributor.authorAlasanıa, N.
dc.date.accessioned2017-10-02T07:57:14Z
dc.date.available2017-10-02T07:57:14Z
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.citationEbralidze, L , Lomtatitdze, N , Lamparadze, Ş , Gorgiladze, L , Alasania, N . (2011). INVESTIGATION OF MORPHOLOGICAL AND BIOLOGICAL ASPECTS. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1), 63-67. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29746en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25684
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1394
dc.description.abstractMandalina yetiştiriciliği Acara Özerk Cumhuriyetinin önemli gelir kaynaklarından birdir. Bu çalışmada yaşlı mandalina alanlarının gençleştirilmesinde uygulanabilecek farklı yöntemler karşılaştırılmıştır.en_US
dc.description.abstractMandarin farming is an important income for the farmers in Acara Region of Georgia. In this study, the methods of converting old infertile mandarin orchards into young fertile orchards were discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMandalinaen_US
dc.subjectMandarinen_US
dc.subjectAcaraen_US
dc.subjectAcaraen_US
dc.subjectFertilityen_US
dc.titleAcara subtropıkal bölgesinde yetişen, amortize olunmuş ve genç mandalın “unshıu” bitkilerin morfolojik ve biyolojik özelliklerinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeNvestıgatıon of morphologıcal and bıologıcal aspects of old and young mandarın orchards ın acara regıon of georgıaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage63en_US
dc.identifier.endpage67en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherBatum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesien_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record