Show simple item record

dc.contributor.authorTüfekçioğlu, Aydın
dc.contributor.authorGüner, Sinan
dc.contributor.authorTilki, Fahrettin
dc.date.accessioned2017-10-02T11:44:06Z
dc.date.available2017-10-02T11:44:06Z
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.citationTüfekçioğlu, A , Güner, S , Tilki, F . (2011). CLIMATE CHANGE AND ORIENTAL SPRUCE (PICEA ORIENTALIS) ECOSYSTEMS IN EASTERN BLACKSEA REGION OF TURKEY. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1), 101-106. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2258/29751en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25689
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1399
dc.description.abstractClimate change has been getting more attention from scientific community recently. Eastern Black Sea Region of Turkey will get significant influences from the climate change according to regional climate model (RegCM3). Oriental spruce (Picea orientalis L.) is an important tree species of Turkey and it only grows in the Eastern Black Sea Region of Turkey. With the increase in global warming, spruce forests started to have serious bark beetle problems. More than 200 000 trees died in the region recently due to bark beetle attack. We used existing literature related to oriental spruce and future climate of the region and field observations done in the different times to assess current status of the spruce stands. Future climate of the region has been predicted using RegCM3 regional climate model. Climate change could significantly influence distribution, diversity, structure and stability of the oriental spruce ecosystems. According to RegCM3 regional climate model, the temperatures will increase 2-4 °C in the region in the next century. Future climate scenarios predict 200-300 mm increases in precipitation in the eastern part of the region while the western part won't have any increase in precipitation in the next century. Temperature increases in the western part of the region can cause more stress on spruce trees and would probably increase bark beetle attacks. Also, fire could become an important threat in the western part of the region. It is possible to observe 400- 800 m upward shift in the spruce belt in the western part. Treeline of spruce stands would probably move upward both in western and eastern part of the North-eastern Blacksea Regionen_US
dc.description.abstractİklim değişimi son zamanlarda bilim insanlarının dikkatini önemli ölçüde üzerine çekmektedir. Bölgesel İklim Modeline (RegCM3) göre Doğu Karadeniz Bölgesi iklim değişiminden önemli ölçüde etkilenecektir. Doğu ladini ülkemizin önemli bir orman ağacı olup sadece Doğu Karadeniz bölgesinde yayılış göstermektedir. Küresel ısınmanın artması ile doğu ladini ormanları önemli düzeyde kabuk böceği problemi ile karşı karşıya kalmışlardır. Bölgede 200.000 den fazla ladin ağacı kabuk böceklerinin zararından kurumuştur. Bu çalışmada mevcut literatürlerin ve arazi gözlemlerinin ışığında, iklim değişiminin ladin ormanlarına etkisi irdelenmiştir. Bölgenin gelecekteki iklimi RegCM3 modeli kullanılarak tahmin edilmiştir. İklim değişimi, ladin ekosistemlerinin çeşitlilik, yapı ve stabilitesini önemli ölçüde etkileyebilecektir. RegCM3 modeline göre bölgenin sıcaklıkları 2-4 °C artabilecektir. Ayrıca Doğu Karadeniz Bölgesinin batı kısmında yağış artışı beklenmezken, doğu kısmında (Rize ve Artvin) 200-300 mm yağış artışı tahmin edilmektedir. Bölgenin batısındaki sıcaklık artışı ladin ekosistemlerinin daha fazla strese maruz kalmasına neden olacak ve kabuk böceği salgınlarını artırabilecektir. Ayrıca, bölgenin batısındaki ladin ekosistemlerinde yangın önemli bir problem olabilecektir. Bölgenin batısında ladin kuşağı muhtemelen 400-800 m yukarı kayacaktır. Ağaç sınır Doğu Karadeniz Bölgesinin hem batı hem de doğusunda muhtemelen yukarı yöne kayacaktır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDoğu ladinien_US
dc.subjectİklim tahminien_US
dc.subjectBöcek salgınıen_US
dc.subjectClimate Changeen_US
dc.subjectOriental Spruceen_US
dc.subjectClimate Predictionen_US
dc.subjectBark Beetle Attacken_US
dc.subjectİklim değişimien_US
dc.titleClımate change and orıental spruce (pıcea orıentalıs) ecosystems ın eastern blacksea regıon of Turkeyen_US
dc.title.alternativeDoğu karadeniz bölgesi’nde iklim değişimi ve doğu ladini (pıcea orıentalıs) ekosistemlerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesien_US
dc.authoridTR7443en_US
dc.authoridTR22870en_US
dc.authoridTR10757en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage101en_US
dc.identifier.endpage106en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record