Show simple item record

dc.contributor.authorAtılgan, Abdi
dc.contributor.authorPeker, Hüseyin
dc.contributor.authorTan, Hüseyin
dc.contributor.authorBakır, Davut
dc.date.accessioned2017-10-06T06:18:32Z
dc.date.available2017-10-06T06:18:32Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.citationAtılgan, A , Peker, H , Tan, H , Bakır, D . (2011). The Possibilities of Using Boron Compounds in Environmentally Friendly Furniture Industry. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12 (2), 126-138. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2263/29806en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25741
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1444
dc.description.abstractThis study was performed to determine the effects of impregnation with boron compounds and water repellents on the dimensional stability of wood. For this purpose, the test specimens prepared from scotch pine (Pinus sylvestris L.) wood which met the requirements of TS 345 and TS 1476 standards procedures were single, double or multi treated according to ASTM D 1413-76 standard procedure with some boron compounds such as boric acid (Ba) and borax (Bx), some water repellent materials (WRM) such as styrene, methyl methacryrilate, izocyonate, polyethyleneglychol-400 (PEG-400), and some commercial impregnation materials such as Tanalith-CBC (T-CBC), ammonium sulfate (AS), diamonium phosphate (DAP), and vacsol. As a result, secondary treatment with WRM decreases amount of leached material. Water absorption ratio of wood was lowest in the treatment only with WRM, boron compounds and in secondary treatment of PEG-400 with WRM. Order of convenience for dimensional stability was like WRM>(Ba+Bx)+WRM>PEG-400+WRM>commercial impregnation materials. Order of convenience for volumetric shrinkage efficiency was like (Ba+Bx)+WRM>PEG-400+WRM>AS, DAP, T-CBC. WRM was found more successful in leaching prevention when used as a secondary treatment after PEG- 400. So, the wood which will be used in open air and high relative humidity conditions, secondary impregnation with WRM is recommended.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, odun koruma ve çalışmayı azaltma amacıyla kullanılan bazı kimyasal maddelerin emprenye maddesi yıkanması ve hacimsel stabiliteye etkileri araştırılmıştır. Bu maksatla, sarıçam (Pinus sylvestris L.) odunundan TS 345 ve TS 1476’ya göre hazırlanan örnekler, ASTM D 1413-76 esaslarına göre; Borik asit (Ba), Boraks (Bx), Polietilenglikol 400 (PEG-400) ve bazı borlu bileşiklerden; Ba+Bx, Ba+Bx+St, Ba+Bx+MMA, Ba+Bx+St+MMA, su itici maddelerden (SİM); Stiren (St), Metilmetakrilat (MMA), İzosiyanat (ISO), ticari emprenye maddelerinden; Tanalith-CBC (T-CBC), Amonyum sülfat (AS), Diamonyum fosfat (DAP) ve Vacsol (V) ile tekli, ikili veya çoklu işlemler halinde emprenye edildikten sonra AWPA N-10 ve ASTM D 1413-76 esaslarına uyularak 6, 24, 48 ve 72 saat süreyle yıkanma etkisinde bırakılmıştır. Yıkanma etkisi sonucu boyutsal çalışma ve emprenye maddesi yıkanma miktarlarına göre; yıkanma süresi arttıkça yıkanan madde miktarı azalmıştır. Borlu bileşikler ve bunların ikincil SİM işlemli uygulamaları yıkanan madde miktarını azaltmıştır. Su alma oranları zamana bağlı olarak artmakta, en az su alma oranı SİM’lerin tek başına kullanımında ve Borlu bileşikler ile PEG-400’ün SİM’ler ile ikincil işlemli emprenyesinde elde edilmiştir. Odunda stabilite sağlamada uygunluk sırası; SİM>Ba+Bx+SİM>PEG– 400+SİM>Ticari emprenye maddeleri şeklinde olmuştur. Hacimsel daralmayı azaltıcı etkenlik bakımından uygunluk sırası; (Ba+Bx)+SİM>PEG–400+SİM>AS, DAP, T-CBC şeklindedir. Su itici etkenlik değeri bakımından, PEG-400’ün SİM’li uygulamaları başarılı bulunmuştur. SİM’lerin yıkanmayı engelleme etkenliğinin PEG-400’lü gruplarla emprenyede daha başarılı olduğu söylenebilir. Buna göre; açık hava yada yüksek nem şartlarında kullanılacak ve su etkisi ile odundan yıkanarak uzaklaşabilecek suda çözünen borlu bileşikler ile emprenye edilmiş sarıçam odununda emprenye maddesi yıkanmasını engellemek, su alma oranını azaltmak, su ititci etkenliği arttırmak ve boyutsal stabiliteyi düzenlemek maksadıyla SİM’lerle ikincil emprenye uygulamaları önerilebiliren_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBoron compoundsen_US
dc.subjectBorlu bileşikleren_US
dc.subjectdimensional stabilityen_US
dc.subjectimpregnationen_US
dc.subjectleachingen_US
dc.subjectscotch pineen_US
dc.subjectemprenyeen_US
dc.subjectmobilya endüstrisien_US
dc.subjectstabiliteen_US
dc.subjectsu iticileren_US
dc.subjectyıkanmaen_US
dc.titleThe possibilities of using boron compounds in environmentally friendly furniture ındustryen_US
dc.title.alternativeÇevre dostu borlu bileşiklerin mobilya endüstrisinde kullanım olanaklarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Hopa Meslek Yüksek Okuluen_US
dc.authoridTR55313en_US
dc.authoridTR28034en_US
dc.authoridTR20673en_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage126138en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record