Show simple item record

dc.contributor.authorAtılgan, Abdi
dc.contributor.authorGöktaş, Osman
dc.contributor.authorPeker, Hüseyin
dc.date.accessioned2017-10-06T06:44:34Z
dc.date.available2017-10-06T06:44:34Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.citationAtılgan, A , Göktaş, O , Peker, H . (2011). Investigation Of The Color Changing Properties Of Wood Stain Derived From Pinar Leaves. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12 (2), 139-147. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2263/29807en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25743
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1445
dc.description.abstractBu çalışma, ahşap ürünlerin boyanmasında kullanılabilecek, çevre ve insan sağlığına zararsız doğal boyaların geliştirilmesi ve hızlı yaşlandırma şartları altındaki renk değişim özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Doğal boyar madde pinar bitkisinden (Quercus aucheri) ekstrakte edilmiş, %3 demir sülfat (FeSO4.7H2O ), %5 alüminyum şapı ((KAl(SO4)2.12H2O)) ve % 10 üzüm sirkesi ile mordanlanmıştır. Ahşap test malzemesi olarak seçilen sarıçam (Pinus sylvestris Lipsky), doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky) ve meşe (Quercus petraea Lipsky) örnekler üzerine uygulanan doğal boyalar, 100, 200 ve 300 saatlik “Hızlandırılmış yaşlandırma (Accelerated weathering)” periyotlarından sonra toplam renk değişim değerleri ( ?E ), ISO 2470 standartlarında belirlenmiştir. Deney sonuçlarına göre; en az toplam renk değişim değeri ( ?E ), pinar boyasının sarıçam odununda ve demir sülfat mordanlı uygulamasında elde edilirken, en fazla renk değişimi ise yine sarıçam odunundaki alüminyum sülfat mordanlı uygulamasında elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study was designed to develop an environmentally friendly wood stain derived pinar (Quercus aucheri) leaves and determine the color stability of this stain when exposed to UV light irradiation. Wood stains derived from pinar leaves were prepared from aqueous solution with %3 iron (FeSO4.7H2O ), % 5 alum ((KAl(SO4)2.12H2O)), and % 10 vinegar mordant mixtures. Scots pine (Pinus sylvestris L.), Turkish oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) and oak (Quercus petraea L.) wood specimens were used as staining substrates. After treatment with the stain, the wood panels were exposed to UV light irradiation for periods of 100, 200, and 300 hours and determinate the total color changes was according to ISO 2470 standards. Results showed that wood stain derived from pinar extract provided some color stability after UV irradiation. According to results, Scots pine specimens treated with the pinar extract + iron mixture provided the smallest total color changes. Meanwhile the highest total color change provided on the Scots pine treated with pinar extract+alum mixture.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDoğal boyalaren_US
dc.subjectAccelerated weatheringen_US
dc.subjecthızlandırılmış yaşlandırmaen_US
dc.subjectmordanen_US
dc.subjectpinar yaprağıen_US
dc.subjectmordanten_US
dc.subjectnatural dyes and pinar leavesen_US
dc.titlePinar bitki ekstraktından elde edilen doğal boyanın ahşap malzemeye üstyüzey olarak uygulanmasıen_US
dc.title.alternativeNatural plant extract produced the material surface of the paint timber pinar adoptionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Artvin Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authoridTR55313en_US
dc.authoridTR6749en_US
dc.authoridTR28034en_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage139en_US
dc.identifier.endpage147en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record