Show simple item record

dc.contributor.authorPak, Mehmet
dc.contributor.authorBerber, Hasan
dc.date.accessioned2017-10-06T07:38:01Z
dc.date.available2017-10-06T07:38:01Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.citationPak, M , Berber, H . (2011). A Research on the Public Awareness Level about the Functions of Forest Resources: Eskişehir SampleA Research on the Public Awareness Level about the Functions of Forest Resources: Eskişehir Sample. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12 (2), 161-171. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2263/29820en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25761
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1447
dc.description.abstractBu araştırmada, toplumun orman kaynaklarının işlevleriyle ilgili bilinç düzeyinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu amaca ulaşmak için; Eskişehir ilinde toplumun değişik kesimlerinden rastgele seçilen 480 kişiyle yüz yüze anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, ankete katılanların orman kaynaklarının işlevleriyle ilgili bilinç düzeylerinin ölçülmesinde üçlü Likert ölçeğini esas alan sorular kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, orman kaynaklarının işlevlerine ilişkin olarak ankete katılanların %3,8’inin düşük, %25,8’inin orta ve %70,4’ünün yüksek bilinç düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca, bu bilinç düzeyinin insanların cinsiyet, yaş, eğitim ve aylık gelir durumları gibi sosyo-ekonomik özelliklerine göre de farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this research, public awareness about the functions of forest resources has aimed to reveal. Necessary to achieve this goal, data from different strata of society who live in the province of Eskisehir randomly selected 480 people with face-to-face surveys were obtained. About the functions of forest resources for the measurement of awareness of those who participated in the survey with the help of Likert rating scale was made. In conclusion, the participants of the survey 3,8% of low, 25,8% of the medium and 70,4%’s high level of awareness regarding the functions of forest resources that have been identified. It is also determined that this awareness level of people is varied according to their socio-economic features such as marital status, age, education and household income levelsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilinç düzeyien_US
dc.subjectPublic awarenessen_US
dc.subjectEskişehir halkıen_US
dc.subjectkatılımcılıken_US
dc.subjectorman kaynakları işlevlerien_US
dc.subjectEskişehir societyen_US
dc.subjectparticipationen_US
dc.subjectfunctions of forest resourcesen_US
dc.titleOrman kaynaklarının işlevlerine ilişkin toplumsal bilinç düzeyinin incelenmesi: Eskişehir ili örneğien_US
dc.title.alternativeA research on the public awareness level about the functions of forest resources: Eskişehir sampleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR24784en_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage161en_US
dc.identifier.endpage171en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record