Show simple item record

dc.contributor.authorÇiçek, Emrah
dc.contributor.authorYılmaz, Faruk
dc.contributor.authorÖzbayram, Ali Kemal
dc.contributor.authorÇitgez, Tarık
dc.date.accessioned2017-10-09T08:37:27Z
dc.date.available2017-10-09T08:37:27Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.citationÇiçek, E , Yılmaz, F , Özbayram, A , Çitgez, T . (2012). Effect of Thinning Intensity and Crown Class on Narrow-Leaved Ash (Fraxinus angustifolia Vahl.) Epicormic Branching. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13 (1), 40-48. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2264/29831en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25771
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1458
dc.description.abstractKalın çaplı ve kaliteli gövde üretimi bakımından aralama müdahaleleri silvikültür pratiğinde önemli bir yere sahiptir. Ancak, özellikle yapraklı türlerde, aralama müdahaleleri sonucunda gövdeler üzerinde oluşan su sürgünleri tomruk ve kerestenin değerini oldukça düşürmektedir. Bu çalışmada, aralama şiddeti ve gövde sınıfının dar yapraklı dişbudakta (Fraxinus angustifolia) su sürgünü oluşumuna etkisi araştırıldı. Çalışma, Adapazarı yöresinde bulunan ve başlangıç dikim aralığı 3x2 m (1666 fidan/ha) olan 36 yaşındaki plantasyonda gerçekleştirildi. Aralama öncesi meşcerede orta çap 31 cm, üst boy 34 m, göğüs yüzeyi 32 m2 /ha ve gövde sayısı 416 adet/ha kadardı. Çalışmada göğüs yüzeyinin %0 (kontrol), %22 (mutedil) ve %38’i (kuvvetli) çıkacak şekilde üç farklı şiddette aralama uygulandı. Müdahaleden dört yıl sonra yapılan değerlendirmede; aralama şiddeti ve gövde sınıfı (galip ve müşterek galip gövdeler) ile arama şiddeti x gövde sınıfı etkileşiminin dört yıllık su sürgünü farkına etkisi önemsiz bulundu. Son hâsılatı oluşturacak galip ve müşterek galip gövdelerde çok az sayıda (<1 adet/gövde) yeni su sürgünü oluştu. Buna göre, dar yapraklı dişbudağın aralama müdahalelerine tepki olarak su sürgünü oluşturma riskinin oldukça düşük olduğu söylenebilir. Bu özellik türde kalın çaplı ve kıymetli gövde üretimi için önemli avantaj sağlayabilir.en_US
dc.description.abstractThinning has an important role in silviculture practice for quality and thick stem production. But, epicormic branches decrease the value of the trunk or timber as a result of thinning, especially in broadleaved species. In this study, the effect of thinning intensity and crown class on epicormic branching were investigated in narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia) plantation, Adapazarı- Turkey. The plantation was 36 years old established at 3x2 m initial spacing (1666 trees/ha). Prior the thinning mean stand diameter, top height, basal area and stem number were 31 cm, 34 m and 32 m2 /ha and 416 stem/ha, respectively. Thinning intensities were removal of basal area 0% (control), 22% (moderate) and 38% (heavy). Results showed that; thinning intensity, crown class (dominant and co-dominant trees) and thinning intensity x crown class interaction had no significant effect on epicormic branching after four years of growth. Very few (<1 number per stem) new epicormic branch were formed on stems of dominant and co-dominant trees represent final crop. Consequently, narrow leaved ash has very low epicormic branching risk in reaction to thinning and this can be an advantage for species in producing thick and valuable stems.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAralamaen_US
dc.subjectFraxinus angustifoliaen_US
dc.subjectdişbudaken_US
dc.subjectFraxinus angustifoliaen_US
dc.subjectsu sürgünüen_US
dc.subjectthinningen_US
dc.subjectepicormic branchingen_US
dc.titleAralama şiddeti ve gövde sınıfının dar yapraklı dişbudakta (fraxinus angustifolia vahl.) su sürgünü oluşumuna etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of thinning ıntensity and crown class on narrow-leaved ash (fraxinus angustifolia vahl.) epicormic branchingen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR15981en_US
dc.authoridTR191594en_US
dc.authoridTR166083en_US
dc.authoridTR29576en_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage40en_US
dc.identifier.endpage48en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.department.otherDüzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record