Show simple item record

dc.contributor.authorBoylu, Ökkeş Akın
dc.contributor.authorBahadıroğlu, Cengiz
dc.contributor.authorBozdoğan, Hakan
dc.date.accessioned2017-10-11T06:09:20Z
dc.date.available2017-10-11T06:09:20Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.citationBoylu, Ö , Bahadıroğlu, C , Bozdoğan, H . (2012). Invastigation About Fauna and Distribution of Species Which Belong to Pieridae (Lepidoptera) Family in the Plateau Baskonus and Tekir (Kahramanmaras Province). Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13 (2), 181-196. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2265/29843en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25789
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1469
dc.description.abstractPieridae Duponchel, 1835 (Lepidoptera) familyasına bağlı türlerin teşhisi, dağılımı ve bazı biyolojik özellikleri konusunu içeren bu çalışma, 2009-2010 yılları arasında Başkonuş ve Tekir Yaylasında (Kahramanmaraş) yürütülmüştür. Her iki yaylanın doğal bitki örtüsü, farklı yükseltilerde çeşitli bitkilerin bulunması, tür sayısı ve dağılımında önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Araştırma sonucunda; Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767), Gonepteryx rhamni (L., 1758), Colias crocea (Geoffroy, 1785), Pieris brassicae (L., 1758), Pieris rapae (L., 1758), Pontia edusa (Fabricius, 1777), Euchloe ausonia (Hübner, 1804), Aporia crataegi (L., 1758), Anthocharis cardamines (L., 1758), Anthocharis damone (Boisduval, 1836) ve Leptidea sinapis (L., 1758) olmak üzere 8 cinse ait toplam 11 tür saptanmıştır. Saptanan türlerin büyük bir çoğunluğu 900-1200 m yükseltide yayılış gösterdiği, daha yukarı basamaklarda ise gittikçe azaldığı belirlenmiştir. Yükseltiye bağlı olarak tür sayısındaki azalma konukçu bitkilerin yeterli düzeyde olmamasından kaynaklanmaktadır. Ekonomik yönden Pieris brassicae (L., 1758) ve Pieris rapae (L., 1758) oldukça önemli olup larvaları yabani bitkilere ve kültür (Cruciferae, Juss.) bitkilerine, Aporia crataegi (L., 1758) ise meyve ve orman ağaçlarının (ahlat, yabani erik ve kiraz) yapraklarına zarar vermektedir.en_US
dc.description.abstractThis study, including the issue of identification, distribution and some biological characteristics of species of the family Pieridae, Duponchel 1835 (Lepidoptera) was performed at Tekir and Baskonus Plateau (Kahramanmaras) between the years 2009-2010. Natural vegetation of the both plateau, variety of plants at different altitudes appears to be as an important factor in species number and distribution. As a result of the research, total 11 species of 8 genera; Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767), Gonepteryx rhamni (L., 1758), Colias crocea (Geoffroy, 1785), Pieris brassicae (L., 1758), Pieris rapae (L., 1758), Pontia edusa (Fabricius, 1777), Euchloe ausonia (Hübner, 1804), Aporia crataegi (L., 1758), Anthocharis cardamines (L., 1758), Anthocharis damone (Boisduval, 1836) and Leptidea sinapis (L., 1758) have been determined. The majority of the detected species distribute at 900-1200 m, were gradually decreased in the higher altitudes. Descending of the species depending on the increasing altitudes, due to lack of the number of host plants in an adequate level. Economically, Pieris brassicae (L., 1758) and Pieris rapae (L., 1758) larvae are very important that damages the leaves of culture (Cruciferae) and wild plants, Aporia crataegi (L., 1758) damages forest and fruit tree leaves (pear, wild plum and cherry).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBaşkonuşen_US
dc.subjectBaskonusen_US
dc.subjectTekiren_US
dc.subjectDağılımen_US
dc.subjectPieridaeen_US
dc.subjectLepidopteraen_US
dc.subjectTekiren_US
dc.subjectDistributionen_US
dc.subjectpieridaeen_US
dc.titleBaşkonuş ve Tekir yaylasında (Kahramanmaraş) pieridae (lepidoptera) faunası ve dağılımı üzerine araştırmaen_US
dc.title.alternativeInvastigation about fauna and distribution of species of pieridae (lepidoptera) in the plateau Baskonus and Tekir (Kahramanmaras)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR158490en_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage181en_US
dc.identifier.endpage196en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record