Show simple item record

dc.contributor.advisorBulut, Yahya
dc.contributor.authorAkpınar Külekçi, Elif
dc.date.accessioned2017-10-12T07:20:42Z
dc.date.available2017-10-12T07:20:42Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationAkpınar Külekçi, E , Bulut, Y . (2012). Oltu District of Erzurum Province to Determine the Potential Ecotourism for SWOT Analysis. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14 (1), 1-12. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29853en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25797
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1480
dc.description.abstractÇalışma alanı olarak seçilen Erzurum iline bağlı Oltu ilçesi dağları, ormanları, yaylaları, gölleri, dere ve çayları gibi doğal varlıkları, 850 ile 3000 m arasında değişen, değişken topoğrafik yapısı, bünyesinde pek çok bitki ve hayvan barındıran flora ve fauna zenginlikleri, kanyonları ve ilginç jeolojik oluşumları, geleneksel ürünler ve el sanatları, yöresel mimari ve tarihsel zenginliği ile ekoturizm açısından önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Oltu ilçesinin ekoturizm potansiyelini belirlemek amaçlanmıştır. Bu nedenle, 14 ve 22 Ağustos 2010 tarihlerinde 5’li Likert tipi sorularla hazırlanan anketlerin uzman değerlendirmesine sunulduğu SWOT Analizi tekniği kullanılmıştır. Yapılan SWOT Analizi ile çalışma alanının ekoturizm potansiyeli açısından, güçlü ve zayıf yönleri ile gelecekte oluşabilecek fırsat ve tehditlerin neler olabileceği belirlenmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractOltu district of Erzurum selected as research region has important potential with regards of ecotourism with historical riches and regional architecture, canyons and interesting geological forms, traditional productions and handicrafts, variable soil structures between the elevations of 850 and 3000 m, variable flora and fauna riches includes so many biological diversities, natural assets such as mountains, plates, plateaus, valens and brooks. This study was conducted to determine ecotourism potential in Oltu district. In this respect, a SWOT analysis was conducted with experts in order to evaluate the questionnaires prepared with 5 scaled Likert type questions on the dates of August 14 and 22, 2010. With this SWOT analysis, it is aimed to determine what strengths, weaknesses and possible opportunities and threats in the future of research area could be in terms of ecotourism potentials.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOltuen_US
dc.subjectEkoturizmen_US
dc.subjectSWOT Analizien_US
dc.subjectSWOT Analysisen_US
dc.subjectErzurumen_US
dc.subjectEcoturismen_US
dc.titleErzurum ili oltu ilçesi ve yakın çevresi ekoturizm potansiyelinin swot analiz yöntemi ile belirlenmesien_US
dc.title.alternativeOltu district of Erzurum province to determine the potential ecotourism for swot analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR18007en_US
dc.authoridTR171086en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage12en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherAtatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorAkpınar Külekçi, Elifen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record