Show simple item record

dc.contributor.authorBekci, Banu
dc.contributor.authorVar, Mustafa
dc.contributor.authorTaşkan, Gaye
dc.date.accessioned2017-10-23T10:52:00Z
dc.date.available2017-10-23T10:52:00Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationBekci, B , Var, M , Taşkan, G . (2012). The Evaluation of Bartın's Natural Species in Urban Space Areas with Regard to Plantation Design Criteria: Bartın, Turkey. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14 (1), 113-125. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2266/29875en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25827
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1489
dc.description.abstractKentlerdeki yoğun yapılaşmalardan dolayı ortaya çıkan tanımlanmamış açık yeşil alanlar kent kimliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle özel mülkiyet içerisinde yer almayan bu tip küçük kamusal alanların bakımları düzenli bir şekilde yapılamamaktadır. Çalışmaya konu olan Bartın kentindeki bazı kentsel boşluk alanlar (atıl alanlar), birbirini takip eden bir bölge içerisinden seçilmiştir. İnsanların en çok kullandıkları ve şehir merkezine yakın alanlardan seçilen 5 farklı proje alanında 5 farklı bitkilendirme tasarım kriteri (harmoni ve kontrast, denge, vurgu, dizi ve çeşitlilik) kullanılmıştır. Seçilen alanlara yapılan SWOT analizi (güçlü, zayıf, fırsat ve tehdit) sonucuna göre uygulama alanlarına yapılacak tasarım kriterlerine karar verilmiştir. Bitkilendirme tasarımlarının her birinde egzotik tür kullanımı yerine Bartın kentine ait doğal türler (Acer campestre, Sorbus torminalis, Pyracantha coccinea, Cerastium tomentosum, vb.) kullanılmıştır. Doğal türler kullanılarak yapılan bitkilendirme tasarımlarında sokak peyzajına yönelik tasarım kriterleri önerilerek, alternatif sokak peyzajı tasarımları geliştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractUndefined open green areas in urban areas caused by dense housing negatively affect in the identity of cities. For such public areas which are not regarded as private property, there have not yet been any considered lanscaping settings. The inert areas which are addressed in this study are chosen from Bartın city. In this study, five different project areas which are frequently used by people in the city center of Bartın are used to form five different plantation criteria (harmony and contrast, balance, emphasis, sequence and diversity). After SWOT analyses, design criterias have been established. In each step of plantation designs, species which are highly coherent with the area (harmony and contrast, balance, emphasis, sequence and diversity etc.) have been used instead of applying exotic species. In plantation designs which were accomplished in regard to natural species, street landscaping criterias were offered and this yielded to alternative designs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectInactive Spaceen_US
dc.subjectPlanting Design Criteriaen_US
dc.subjectUnder-Utilized Spaceen_US
dc.titleBitkilendirme tasarım kriterleri bağlamında doğal türlerin kentsel boşluk alanlarında değerlendirilmesi: Bartın, Türkiyeen_US
dc.title.alternativeThe evaluation of Bartın's natural species in urban space areas with regard to plantation design criteria: Bartın, Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR50731en_US
dc.authoridTR16101en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage113en_US
dc.identifier.endpage125en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherBartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record