Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Ferhat
dc.contributor.authorTutuş, Ahmet
dc.contributor.authorŞen, Selim
dc.date.accessioned2017-10-23T12:03:42Z
dc.date.available2017-10-23T12:03:42Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationÖzdemir, F , Tutuş, A , Şen, S . (2013). Investigation on Resistance against White-rot and Brown-rot Fungi of some Fire Retardant Chemicals in Laminate Flooring. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14 (2), 172-179. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29879en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29879
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1494
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı laminat parke yapımında kullanılan yanmayı geciktirici kimyasal maddelerinin mantar çürüklük direnci üzerine etkisinin belirlenmesidir. Yanmayı geciktirici (FR: Fire retardant) olarak boraks (BX), borik asit (BA), amonyum polifosfat ve alfa-x (AX) kimyasal maddeleri kullanılmıştır. Kimyasallar %50 çam ve %50 kayın lifleri arasına tam kuru lif ağırlığına oranla %3,%6 ve %9 oranlarında toz olarak katılmıştır. Yüksek yoğunluklu (HDF: High density fiberboard) liflevhalar (400x400x6.5mm) üretilmiştir. Daha sonra levhaların yüzeyleri overlay, dekor ve balans kağıtları ile kaplanmıştır. Levhalar beyaz (Ceriporiopsis subvermisphora) ve esmer (Coniophora puteana) çürüklük mantarlarına maruz bırakılmıştır. Levhaların mantar çürüklük direnci araştırılmıştır. Sonuçta yanmayı geciktirici kimyasal maddelerin levhaların beyaz ve esmer çürüklük mantarlarına karşı direnci arttırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca yanmayı geciktirici kimyasal madde türü ve konsantrasyon oranının laminat parkenin çürüklük direnci üzerine etkili olduğu da tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractThe objective of this study is to determine the effects of some fire retardants on decay resistance of the high density fiberboard (HDF) panels covered with overlay, decorative and balance papers. Borax (BX), boric acid (BA), ammonium polyphosphate (APP) and alpha-x (AX) as fire retardant (FR) chemicals were added as powder into the fibers made from 50% pine and 50% beech woods at 3%, 6% and 9% levels based on oven-dry fiber weight. HDF panels (400x400x6.5mm) were produced. After, surfaces of the panels were coated with overlay, decorative and balance papers. The panels were exposed to white (Ceriporiopsis subvermisphora) and brown (Coniophora puteana) decay fungi. The decay resistance of panels was investigated. The results showed that the addition of FR chemicals increased resistance against white and brown rot fungi of the panels. Thus, it was ascertained that concentration and type of FR chemicals are effective on decay resistance of laminate flooringen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYangın Geciktiricien_US
dc.subjectÇürüklüken_US
dc.subjectBoraksen_US
dc.subjectFire Retardanten_US
dc.subjectWhite-Roten_US
dc.subjectBoraxen_US
dc.subjectLaminat Parkeen_US
dc.subjectLaminate Flooringen_US
dc.titleLaminat parkede bazı yanmayı geciktirici kimyasalların beyaz ve esmer çürüklük mantarlarına karşı direncinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation on resistance against white-rot and brown-rot fungi of some fire retardant chemicals in laminate flooringen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR101430en_US
dc.authoridTR2644en_US
dc.authoridTR27035en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage172en_US
dc.identifier.endpage179en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record