Show simple item record

dc.contributor.authorKomut, Osman
dc.contributor.authorİmamoğlu, Sami
dc.contributor.authorÖztürk, Atakan
dc.date.accessioned2017-10-26T13:34:30Z
dc.date.available2017-10-26T13:34:30Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationKomut, O , İmamoğlu, S , Öztürk, A . (2013). Sarıçam Tomruklarında Mavi Renklenme Zararı ve Satış Fiyatı Üzerine Etkileri. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14 (2), 283-291. Retrieved from http://ofd.artvin.edu.tr/issue/2267/29908en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25863
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1505
dc.description.abstractBu araştırma, orman depolarındaki sarıçam tomruklarında etkili olan mavi renklenme zararını tespit etmek ve bu zararın satış fiyatları üzerine etkilerini belirlemek amacıyla, 2010 yılında Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, Torul Orman İşletme Müdürlüğünün Merkez Altınpınar orman deposunda yürütülmüştür. Bu amaçla, 41 adet sarıçam tomruk istifi mavi renklenmeye maruz kalma açısından incelenerek tomruk enine kesit yüzeylerindeki hasarlı kısımlar tespit edilip ölçülmüştür. İncelenen tomruk istifleri, adet ve hacme bağlı hasar grupları dikkate alınarak satış fiyatı ve muhammen bedel artırma oranları yönünden karşılaştırılmıştır. Sonuçta, mavi renklenme zararının sarıçam tomruk istiflerinin satış fiyatlarını ve muhammen bedel artırma oranlarını azalttığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to ascertain the degradation which is effective on logs in forest enterprise depots and to determine the effects of it on log stack sale prices. The research was carried out at Central Altınpınar forest depot of Torul Forest Enterprise Management in Trabzon Regional Forest Management in 2010. As a material, 41 stacks of Scots pine (Pinus sylvestris) logs were investigated and cross section of wood were measured for exposure to blue stain. Investigated timber stacks, with respect to damaged log number and volume degradation groups, are compared for sales prices and rate of appraised value. As a result, it has been found out that the degradation of blue stain at log stacks decreased the rate of appraised value and sale prices.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMavi renklenmeen_US
dc.subjectBlue stainen_US
dc.subjectsarıçamen_US
dc.subjecttomruken_US
dc.subjecthasaren_US
dc.subjectaçık artırmalı satışen_US
dc.subjectScots pineen_US
dc.subjectlogen_US
dc.subjectdegradationen_US
dc.subjectauction saleen_US
dc.titleSarıçam tomruklarında mavi renklenme zararı ve satış fiyatı üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeBlue stain degradation on the scots pine log and ıts effect on the sale pricesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR28345en_US
dc.authoridTR10940en_US
dc.authoridTR18779en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage283en_US
dc.identifier.endpage291en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherGümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksekokuluen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record