Show simple item record

dc.contributor.authorOlgun, Rıfat
dc.contributor.authorYılmaz, Tahsin
dc.date.accessioned2017-10-27T06:25:35Z
dc.date.available2017-10-27T06:25:35Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationOlgun, R , Yılmaz, T . (2013). A Study on The Accessibility of Parks: The Case Study of the Kızılelma Park, Nigde. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15 (1), 48-63. DOI: 10.17474/acuofd.96765en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25871
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1514
dc.description.abstractBireyin sosyal hayata katılımında mekânın ulaşılabilirliği ve erişilebilirliği büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, engelli bireylerin diğer tüm bireylerle aynı şekilde engelsiz bir yaşam sürebilmeleri için bütün mekânların onlar için de ulaşılabilir biçimde planlanması, tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir. Engelli bireylerin bakıma muhtaç ve tüketici insanlar olarak algılanması, onların toplumdan soyutlanmasına sebep olmakta ve bu durum onları hayata karşı umutsuz ve amaçsız hale getirmektedir. Bu nedenle tasarımcıların herkes için eşit şartlarda olan bir yaşam sağlayabilmek için engelsiz tasarım sürecini yaratma ve yönetme konusunda duyarlı olmaları gerekmektedir. Böylece engelli bireyler sosyal hayata tam olarak ve kolaylıkla erişebilecek ve bu çözümler onları kamusal alanların dışında tutan engellerden kurtulmalarını sağlayacaktır. Bu çalışma kapsamında Niğde kent merkezinin en büyük parklarından biri olan Kızılelma Parkı, engellilerin ulaşılabilirliği açısından incelenmiştir. Alan içerinde bulunan otopark, yürüme yolları, bitkilendirme ve kentsel donatı elemanlarının engellilerin kullanımı açısından uygunluğu, kullanımında meydana gelen sorunlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Alandan elde edilen veriler engellilere yönelik tasarım ölçüleri ile karşılaştırılmış, uygun olanlar belirlenmiş, uygun olmayanlar için gerekli öneriler geliştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractAccessibility and availability of a space has a significant importance during the participation of individual to the social life. Consequently, in order to keep their life barrier-free as the others, all spaces should be planned, designed and applied for handicapped people. The perception that handicapped individuals are helpless and devour causes a social isolation from the community and this situation makes them hopeless and aimless. For this reason, designers should be sensitive to create and manage barrier-free design process in order to achieve equal life for everyone. Thus handicaped people can access social life fully and easly and these solutions let them free from physcial barriers which keep them out of public spaces. In this study Kızılelma Park, one of the biggest park in Niğde, is investigated in terms of accessibility. Suitability of several park components such as parking lots, pedestrain paths, planting design and urban furnitures, and the accessibility problems in the park are revealled. Collected data are compared to standarts, appropriate designs are determined and some design solutions are improved for unappropriate designs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectengellileren_US
dc.subjecterişilebilirliken_US
dc.subjecttasarım çözümlerien_US
dc.subjecthandicapped peopleen_US
dc.subjectaccessibilityen_US
dc.subjectdesign solutionsen_US
dc.subjectParklaren_US
dc.subjectParksen_US
dc.titleParkların erişilebilirlikleri üzerine bir araştırma: Niğde kızılelma parkı örneğien_US
dc.title.alternativeA study on the accessibility of parks: the case study of the kızılelma park, Nigdeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR44709en_US
dc.authoridTR121752en_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage48en_US
dc.identifier.endpage63en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherAkdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümüen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record