Show simple item record

dc.contributor.authorKorgavuş, Bengi
dc.date.accessioned2017-10-27T07:33:29Z
dc.date.available2017-10-27T07:33:29Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationKorgavuş, B . (2014). Determination of Cultural Landscape Area Changes Using Geographic Information System (GIS) in Rize Merkez District. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15 (2), 96-113. DOI: 10.17474/acuofd.36327en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/25873
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1519
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı bir kültürel peyzaj alanı olarak seçilen Rize Merkez ilçesinin 1955-2009 yılları arasındaki kültürel peyzaj dokusunun; arazi kullanım şekilleri ve arazi örtüsünün zamansal değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yardımı ile tespit edilmesi ve bu değişimin altında yatan faktörlerin irdelenmesidir. Bu amaçla 1955, 1989 ve 2009 yıllarına ait hava fotoğrafları, topoğrafik haritalar, önceden üretilmiş haritalar, raporlar gibi sayısal ve sayısal olmayan verilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımı ile bilgisayar ortamına aktarılması, yorumlama, analiz ve sayısallaştırma işlemleri sonucunda her üç tarih dilimi için arazi örtüsü ve arazi kullanım şekilleri tespit edilmiştir. Daha sonra, 54 yıllık süreç içerisinde, zamansal değişim gösteren arazi örtüsü ve arazi kullanım şekilleri nitelikleri ve nicelikleri ile ortaya konmuştur. Bu değişimlerin altında yatan faktörlerinin neler olduğunu ve bu değişimi nasıl etkilediklerini anlamak amacı ile yerel yöneticiler, kamu kurum ve kuruluşları ile görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın son aşamasında ise, önceki aşamalarında elde edilen değerlendirme ve analiz sonuçları temel alınarak, Rize Merkez’de zamansal kültürel peyzaj değişiminin ortaya çıkardığı sorunlar ve çözümleri üzerine genel bir değerlendirme yapılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis study covers the selected region of cultural landscape area, Rize Merkez district, between the years of 1955-2009 and scrutinizes Rize Merkez district’s cultural landscape structure; land use and land cover and its change in time with the use of the Geographic Information System (GIS) and analysis of the causes leading to this transformation. For this purpose, aerial photographs dated on 1955, 1989 and 2009, digital and non-digital data, topographic maps, thematic maps, pre-generated maps and reports are analyzed, digitized, interpreted, mapping by using the Geographic Information System for all these three time slots. In addition, this analysis, in the course of 54 years, has revealed the change both qualitatively and quantitatively, in land use and land cover of terrain over time. In order to identify the factors with their role on affecting this change, interviews were conducted with local administrators, government bodies and organizations. The last section of this research, based on the interpretation and analytical results from the previous sections, problems that stem from the change in cultural landscape in Rize Merkez district are identified and solution recommendations to these problems are offereden_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKültürel peyzaj değişimien_US
dc.subjectCoğrafi bilgi sistemleri (CBS)en_US
dc.subjectRizeen_US
dc.subjectCultural landscape changeen_US
dc.subjectGeographic information system (GIS)en_US
dc.subjectKültürel peyzajen_US
dc.subjectCultural landscapeen_US
dc.titleRize merkez ilçesi kültürel peyzaj alanlarında zamansal değişimin coğrafi bilgi sistemleri ile belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of cultural landscape area changes using geographic ınformation system (gıs) in Rize merkez districten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authorid0000-0002-2257-2902en_US
dc.authoridTR24272en_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage96en_US
dc.identifier.endpage113en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.17474/acuofd.36327en_US
dc.department.otherYeditepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorKorgavuş, Bengien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record