Show simple item record

dc.contributor.authorÖzyazıcı, Mehmet Arif
dc.contributor.authorDengiz, Orhan
dc.contributor.authorAydoğan, Mehmet
dc.contributor.authorBayraklı, Betül
dc.contributor.authorKesim, Emel
dc.contributor.authorÖztekin, Urla
dc.contributor.authorYıldız, Hakan
dc.contributor.authorÜnal, Ediz
dc.date.accessioned2017-10-31T06:02:49Z
dc.date.available2017-10-31T06:02:49Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationÖzyazıcı, M , Dengiz, O , Aydoğan, M , Bayraklı, B , Kesim, E , Urla, Ö , Yıldız, H , Ünal, E . (2016). Concentrations of some macro and micro plant nutrient of cultivated soils in Central and Eastern Blacksea Region and their mapping by inverse distance weighted (IDW) method. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 16 (2), 187-202. DOI: 10.17474/acuofd.91635en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/234062
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1546
dc.description.abstractBu araştırma, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi tarım topraklarının bazı bitki besin maddesi kapsamlarını belirlemek, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak ele alınan toprak değişkenleri yönünden veri tabanı ve dağılım haritalarını oluşturmak amacıyla yürütülmüştür. Araştırma kapsamında, tarım alanlarını temsil edecek şekilde 2.5 x 2.5 km grid aralıklarla 0-20 cm toprak derinliğinden toplam 3400 adet toprak örneği alınmıştır. Alınan toprak örneklerinde; toplam azot (N), ekstrakte edilebilir kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), sodyum (Na), bor (B), demir (Fe), bakır (Cu), çinko (Zn) ve mangan (Mn) analizleri yapılmıştır. Toprak analiz sonuçları, belli kriterlere göre sınıflandırılarak, besin maddelerinin eksiklik, yeterlilik veya fazlalık seviyeleri belirlenmiştir. Toprak parametrelerinin sınıflandırılmasından sonra CBS kapsamında veri tabanı oluşturulmuş ve ters mesafe ağırlık yöntemi (IDW, Inverse Distance Weighted) kullanılarak toprak dağılım haritaları üretilmiştir. Araştırma sonucuna göre, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi tarım topraklarının büyük çoğunluğunun toplam N, ekstrakte edilebilir Fe, Cu ve Mn yönünden yeterli durumda olduğu; analiz edilen toprak örneklerinin % 66.88’inde ekstrakte edilebilir Ca ve % 81.44’ünde ekstrakte edilebilir Mg’un iyi, % 64.56’sında ekstrakte edilebilir Na’un ise orta seviyede olduğu belirlenmiştir. Bölge topraklarının % 34.35’inde B ve % 51.36’sında Zn noksanlığı görülmektediren_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to determine plant nutrients content and to in terms of soil variables their soil database and generate maps of their distribution on agricultural land in Central and Eastern Black Sea Region using geographical information system (GIS). In this research, total 3400 soil samples (0-20 cm depth) were taken at 2.5 x 2.5 km grid points representing agricultural soils. Total nitrogen, extractable calcium, magnesium, sodium, boron, iron, copper, zinc and manganese contents were analysed in collected soil samples. Analysis results of these samples were classified and evaluated for deficiency, sufficiency or excess with respect to plant nutrients. Afterwards, in terms of GIS, a soil database and maps for current status of the study area were created by using inverse distance weighted (IDW) interpolation method. According to this research results, it was determined sufficient plant nutrient elements in terms of total nitrogen, extractable iron, copper and manganese in arable soils of Central and Eastern Blacksea Region while, extractable calcium, magnesium, sodium were found good and moderate level in 66.88%, 81.44% and 64.56% of total soil samples, respectively. In addition, insufficient boron and zinc concentration were found in 34.35% and 51.36% of soil samples, respectively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMakro elementen_US
dc.subjectMacro elementsen_US
dc.subjectmikro elementen_US
dc.subjecttoprak veri tabanıen_US
dc.subjectCBSen_US
dc.subjectmicro elementsen_US
dc.subjectsoil databaseen_US
dc.subjectGISen_US
dc.titleOrta ve Doğu Karadeniz Bölgesi tarım topraklarının bazı makro ve mikro bitki besin maddesi konsantrasyonları ve ters mesafe ağırlık yöntemi (IDW) ile haritalanmaen_US
dc.title.alternativeConcentrations of some macro and micro plant nutrient of cultivated soils in Central and Eastern Blacksea Region and their mapping by inverse distance weighted (IDW) methoden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authorid0000-0001-8427-5412en_US
dc.authoridTR29940en_US
dc.authoridTR29126en_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage187en_US
dc.identifier.endpage202en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.department.otherSiirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümüen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record