Show simple item record

dc.contributor.authorDurmaz, Sefa
dc.contributor.authorYıldız, Ümit Cafer
dc.date.accessioned2017-10-31T10:56:01Z
dc.date.available2017-10-31T10:56:01Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationDurmaz, S , Yıldız, Ü . (2016). Increasing the permeability of spruce sapwood (Picea orientalis l.) with enzymatic treatment. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17 (1), 32-37. DOI: 10.17474/acuofd.14291en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/234071
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1553
dc.description.abstractDoğu ladini (Picea orientalis L.) geçirgenliği düşük olan ağaç türlerinden bir tanesidir. Bu çalışmada doğu ladini diri odun örnekleri enzimatik muameleye uğratılarak, geçirgenliği arttırılmaya çalışılmıştır. Geçit membranları, komşu hücreler arasındaki su iletiminin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Doğu ladini geçitleri, lif doygunluk noktası altındaki rutubetlerde kapanmaya meyillidir. Bu durum odundaki sıvı iletimini engelleyerek, emprenye işlemini zorlaştırmaktadır. Geçitler selüloz, hemiselüloz, lignin, pektin ve fenolik bileşiklerden oluşmaktadır. Torusun yüzeyini pektin maddesi kaplamaktadır. Bioprep 3000 L, Viscozyme L, Texazym BFE, Texazym DLG enzimleri tekstil endüstrisinde, lignoselülozik materyalin uzaklaştırılmasında yaygın olarak kullanılan enzimlerdir. Enzimatik muamele ile kapalı geçitlerin yapısı tahrip edilerek açılması hedeflenmiştir. Çalışmanın sonucunda, enzimatik muamele ile ladin odununun retensiyon ve penetrasyon derinliği değerlerinde artışlar elde edilmiştir. Farklı karışımlarından oluşan enzimler ile muamele edilen örneklerin retensiyon ve penetrasyon değerlerinde daha fazla artış meydana gelmiştir.en_US
dc.description.abstractThe spruce is the one of the refractory wood species. In this study, the spruce sapwood samples were treated with enzymes to improve its permeability. The pit membranes play an important role for water transporting between the adjacent cells. The spruce wood pit membranes are prone to close under the fiber saturated point. As a result of the liquid transportation is blocked, the impregnation process is getting difficult. The wood pits compose of cellulose, hemicellulose, lignin, pectin, and phenolic components. The torus surface is covered with pectin. Bioprep 3000 L, Viscozyme L, Texazym BFE, Texazym DLG are commonly used in the textile industry to remove lignocellulosic materials. It was aimed to destroy the closed pits via enzymatic treatment. At the end of the study, the retention and penetration increments were obtained after the enzymatic treatment. The wood samples treated with enzymes which are composed of enzymes mixtures gave more penetration and retention values.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGeçit membranıen_US
dc.subjectPit membranesen_US
dc.subjectpektinaz enzimien_US
dc.subjectgeçirgenliken_US
dc.subjectenzimatik muameleen_US
dc.subjectpectinase enzymesen_US
dc.subjectpermeabilityen_US
dc.subjectenzymatic treatmenten_US
dc.titleEnzimatik muamele ile doğu ladini (Picea orientalisl.) diri odununun geçirgenliğinin arttırılmasıen_US
dc.title.alternativeIncreasıng the permeability of spruce sapwood (Picea orientalis l.) with enzymatic treatmenten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authorid0000-0002-3880-0033en_US
dc.authoridTR20677en_US
dc.authoridTR8191en_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage32en_US
dc.identifier.endpage37en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.17474/acuofd.14291en_US
dc.department.otherKaradeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record