Show simple item record

dc.contributor.authorKırbağ, Sevda
dc.contributor.authorGöztok, Ferda
dc.date.accessioned2017-11-01T05:39:34Z
dc.date.available2017-11-01T05:39:34Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationKırbağ, S , Göztok, F . (2016). Prunus cerasifera cv. ‘’Pissardii Nigra’’nın antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17 (2), 106-111. DOI: 10.17474/acuofd.90361en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/234079
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1562
dc.description.abstractBu çalışmada; Elazığ ilinde toplanan P. cerasifera cv. “Pissardi Nigra“ ekstraktlarının antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri araştırıldı. Bitki özlerinin DPPH serbest radikal temizleme aktivitesi, lipid peroksidasyon önleme etkinliği ve vitamin içerikleri ölçüldü. Eksraktların 25 µl konsantrasyondan itibaren serbest radikal temizleme etkisi gösterdiği ve bu etkinin doza bağımlı arttığı tespit edildi. In vitro ortamda FeCI2 grubunda lipid peroksidasyon düzeylerinin kontrol grubuna göre yüksek miktarlarda arttığı, meyve ekstraktı ve FeCI2 içeren gruplardaki lipid peroksidasyon seviyelerinin belirli oranlarda azaldığı görüldü. Ekstraktların en fazla E vitamini (50.60-57.32 ?g/g) ihtiva ettiği belirlendi. Ayrıca, meyve kısımlarından elde edilen özütlerin 13 bakteri (14-22 mm), 3 maya (14-18 mm) ve 2 dermofit fungus (16-18 mm) üzerine farklı düzeylerde antimikrobiyal etki gösterdikleri tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, antioksidant and antimicrobial activities of Prunus cerasifera cv. Pissardi Nigra collected from Elazığ were researched. The free radical scavenging activity (DPPH), lipid peroxidation inhibitory activity and vitamin amounts of plant extracts were measured. It showed that the free radical scavenging effect from 25 µl concentration of extracts. The effect was found to dose dependently increased. In vitro medium, it was determined that in FeCI2 group, lipid peroxidation amounts increases in a large ration with respect to the control group and lipid peroxidation levels in groups which includes plant extracts and FeCI2, decreases in certain amounts. According to results of the experiment, it was determined to contain a high amount of vitamin E in the extract (50.60-57.32 ?g/g). In addition, the antimicrobial activity studies of extract were shown to inhibit to different degrees the growth on thirteen bacteria (14-22 mm), three yeast (14-18 mm) and two dermatophyte (16-18 mm).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectantioksidanten_US
dc.subjectantimikrobial aktiviteen_US
dc.subjectDPPHen_US
dc.subjectlipid peroksidasyonen_US
dc.subjectvitaminen_US
dc.subjectPrunusen_US
dc.subjectantioxidant effecten_US
dc.subjectantimicrobial activityen_US
dc.subjectDPPHen_US
dc.subjectlipid peroxidationen_US
dc.subjectvitaminen_US
dc.titlePrunus cerasifera cv. ‘’Pissardii Nigra’’nın antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesien_US
dc.title.alternativeAntimicrobial and antioxidant activity of Prunus cerasifera cv. "Pissardii Nigra"en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authorid0000-0002-4337-8236en_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage106en_US
dc.identifier.endpage111en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.17474/acuofd.90361en_US
dc.department.otherFırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record