Show simple item record

dc.contributor.authorAlbayrak İskender, Nurcan
dc.contributor.authorÖrtücü, Serkan
dc.contributor.authorAksu, Yaşar
dc.date.accessioned2017-11-02T05:46:36Z
dc.date.available2017-11-02T05:46:36Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationAlbayrak İskender, N , Örtücü, S , Aksu, Y . (2017). Insecticidal Activity of Isolated Bacteria from Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae). Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 18 (1), 55-61. DOI: 10.17474/artvinofd.274071en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/280864
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1582
dc.description.abstractThe fall webworm (Hyphantria cunea) is a polyphagous pest with numerous host plants. In the present study, the bacterial flora of H.cunea was investigated to identify new organisms that can be used as microbial control agent against the pest. Six bacteria were isolated and cultured from H. cunea. Some morphological, biochemical and other phenotypic characteristics (with API 20E, API 50 CH, API Staph and API Coryne kits) of bacterial isolates were determined. In addition, 16S rRNA gene region was sequenced. As a result of the studies conducted, bacterial isolates were identified as Lysinibacillus sphaericus (Abk1), Bacillus amyloliquefaciens (Abk2), Staphylococcus sciuri (Abk4), Kocuria palustris (Abk6), Arthrobacter arilaitensis (Abk7) and Microbacterium oxydans (Abk8). All bacterial isolates were tested for 12 days against third-fourth instar larvae of H. cunea. The highest insecticidal activity was obtained from L. sphaericus (Abk1) with 30% after application (p<0.05). These results indicate that L. sphaericus (Abk1) can be taken into account in the microbial pest control of H. cunea. In the future, further studies will be conducted by using pathogenicity enrichment strategies of L. sphaericus (Abk1) (ex. combining with other entomopathogens or insecticides) in order to increase the effectiveness on H. cunea.en_US
dc.description.abstractAmerikan Beyaz Kelebeği, Hyphantria cunea (Drury) sayısız konukçu bitkisi olan polifag bir zararlıdır. Bu çalışmada, H. cunea’nın bakteriyal florası zararlıya karşı mikrobiyal kontrol ajanı olabilecek yeni organizmaları identifiye etmek için araştırıldı. H. cunea’dan altı bakteri izole edilerek saflaştırıldı. Bakteriyal izolatların morfolojik, biyokimyasal, diğer fenotipik özellikleri (API 20E, API 50 CH, API Staph ve API Coryne) belirlendi. İlave olarak, 16S rRNA gen sekans analizi de yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda izolatlar; Lysinibacillus sphaericus (Abk1), Bacillus amyloliquefaciens (Abk2), Staphylococcus sciuri (Abk4), Kocuria palustris (Abk6), Arthrobacter arilaitensis (Abk7) ve Microbacterium oxydans (Abk8) olarak tanımlandı. Bütün bakteriler H. cunea’nın üçüncü-dördüncü gömlek larvalarına karşı oniki gün boyunca test edildi. En yüksek insektisidal aktivite %30 ile L. sphaericus (Abk1)’dan elde edildi (p<0.05). Bu sonuçlar, L. sphaericus (Abk1)’un, H. cunea’nın mikrobiyal mücadelesinde dikkate alınabileceğini göstermiştir. Gelecekte, L. sphaericus (Abk1)’un patojenite zenginleştirme stratejileri (diğer entomopatojelerle veya insektisitlerle kombine edilmesi gibi) kullanılarak H. cunea üzerindeki etkinliğinin artırılması yönünde çalışmalar yapılacaktıren_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/
dc.subjectHyphantria cuneaen_US
dc.subjectBakterien_US
dc.subjectBiyolojik kontrolen_US
dc.subjectZararlıen_US
dc.subjectPatojeniteen_US
dc.subjectHyphantria cuneaen_US
dc.subjectBacteriaen_US
dc.subjectBiological controlen_US
dc.subjectPesten_US
dc.subjectPathogenicityen_US
dc.titleInsecticidal activity of isolated bacteria from hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae)en_US
dc.title.alternativeHyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae)’den izole edilen bakterilerin insektisidal aktivitesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR110963en_US
dc.authoridTR41627en_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage55en_US
dc.identifier.endpage61en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.17474/artvinofd.274071en_US
dc.department.otherDepartment of Nursing, Faculty of Health Sciencesen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess