Show simple item record

dc.contributor.authorGülcü, Süleyman
dc.contributor.authorTaramış, Sevilay
dc.date.accessioned2017-11-02T06:37:30Z
dc.date.available2017-11-02T06:37:30Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationGülcü, S , Taramış, S . (2017). The effects of stratification duration on germination of tanner's sumac (Rhus coriaria l.) seeds in two different environment. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 18 (1), 98-102. DOI: 10.17474/artvinofd.271043en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/287236
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1588
dc.description.abstractBu çalışmada, Derici Sumağına (Rhus coriaria L.) ekimden önce uygulanabilecek katlama şekli ve süresinin tohumların çimlenmesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Deneme Eğirdir Orman Fidanlığı’nda kurulmuştur. Bu kapsamda Bucak-Burdur orijinli tohumlar 2 farklı ortamda (açık hava koşullarında ve +4°C de) 30, 60 ve 90 günlük sürelerle katlamaya alındıktan sonra açık alan koşulları altında polietilen tüplere ekilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, en yüksek çimlenme (%34) 5 nolu işlemde (açık hava koşullarında 90 gün katlama), en düşük çimlenme ise (%17.5) 6 nolu işlemde (+4°C de 90 gün katlama) elde edilmiştir. Bu nedenle, erken ekim koşullarının mümkün olmadığı dönemlerde yeni ve daha güvenilir sonuçlar elde edilinceye kadar Eğirdir Orman Fidanlığında yürütülen sumak fidanı üretim çalışmalarında 5 nolu işlem önerilebilir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the effects of stratification treatments and periods could be applied before sowing and their periods on the germination of Tanner's sumac’s (Rhus coriaria L.) seed were investigated. The experiment was established in Eğirdir Forest Nursery. Seeds from Bucak-Burdur were sown in polyethylene tubes after stratification for 30, 60 and 90 days at 2 different environments (open field conditions and +4°C in a refrigerator) under open field conditions in Eğirdir Forest Nursery. According to the results, the highest germination (34%), 5th process (stratification at open field conditions for 90 days), the lowest germination (17.5%, 6th process (stratification at +4°C for 90 days) were obtained. Therefore, until new and more reliable results are obtained during the periods when early sowing conditions are impossible, it can be suggested 5th process for seedling production studies of Rhus coriaria in in Eğirdir forest nursery..en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/
dc.subjectDerici Sumağıen_US
dc.subjectTohumen_US
dc.subjectKatlama Süresien_US
dc.subjectÇimlenme Yüzdesien_US
dc.subjectTanner’s sumacen_US
dc.subjectSeeden_US
dc.subjectStratification durationen_US
dc.subjectGermination percentageen_US
dc.titleİki farklı ortamda katlama süresinin derici sumağı (rhus coriaria l.) tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effects of stratification duration on germination of tanner's sumac (rhus coriaria l.) seeds in two different environmenten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authorid0000-0002-1995-8580en_US
dc.authoridTR32476en_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage98en_US
dc.identifier.endpage102en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.17474/artvinofd.271043en_US
dc.department.otherSüleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess