Show simple item record

dc.contributor.authorKırbağ, Sevda
dc.contributor.authorGöztok, Ferda
dc.date.accessioned2017-11-02T11:57:16Z
dc.date.available2017-11-02T11:57:16Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationKırbağ, S , Göztok, F . (2017). Determination of phytochemical contains of Prunus cerasifera cv. “Pissardi Nigra”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 18 (2), 162-167. DOI: 10.17474/artvinofd.271089en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/357403
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1596
dc.description.abstractKiraz veya süs erik olarak da bilinen Prunus cerasifera cv. “Pissardi Nigra, karışık ve dikenli dallara sahip küçük bir çalımsı ağaç yapısına sahiptir ve erik gibi yenilebilir meyveleri vardır. Bu çalışmada, Elazığ ilinde farklı lokalitelerden toplanan Prunus cerasifera cv. “Pissardi Nigra” örneklerinin fitokimyasal içeriği (flavanoid, resveratrol, fitosterol ve şeker), yağ asidi, element içeriği ile protein düzeyi araştırılmıştır. Çalışma sonucunda meyvelerde yüksek miktarda morin, sonra rutin, resveratrol ve naringin tespit edilmiştir. Ayrıca örneklerde fitosterol olarak ergosterol, stigmasterol ve ß-sitosterol belirlenmiştir. Meyvelerin düşük oranda şeker içerdiği ve tüm örneklerde palmitik, linoleik ve lignoserik asit tespit edilmiştir. Meyvelerde en yüksek protein miktarının 1.45 mg/g ve Ca düzeyinin ise 88 ppm olduğu saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractPrunus cerasifera known as cherry or ornamental plum, is a small shrubby tree with intricate and occasionally spiny branches, which produces plum-like edible fruits. In this study, phytochemical content ( flavonoid, resveratrol, phytosterol and sugar), fatty acid, elements amounts and protein levels of samples of Prunus cerasifera cv. “Pissardi Nigra” which were collected from different localities in the province of Elazig are researched. As a result, high amount of morin in the examples, then routine, resveratrol and naringin were determined. Additionally, ergosterol, stigmasterol and ß -sitosterol as phytosterols in samples were identified. The fruits were found to contain low levels of sugar. In all the examples palmitic, linoleic and lignoceric acid was detected. . Protein amounts in the samples were measured the highest as 1.45 mg/g, and also Ca was the highest detected element (88 ppm).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/
dc.subjectPrunus cerasiferaen_US
dc.subjectFitokimyasal içeriken_US
dc.subjectElement analizien_US
dc.subjectProtein seviyesien_US
dc.subjectPrunus cerasiferaen_US
dc.subjectPhytochemical contenten_US
dc.subjectElemental analysisen_US
dc.subjectProteins levelsen_US
dc.titlePrunus cerasifera cv. “Pissardi Nigra” nın fitokimyasal içeriğinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of phytochemical contains of Prunus cerasifera cv. “Pissardi Nigra”en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authorid0000-0002-4337-8236en_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage162en_US
dc.identifier.endpage167en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.17474/artvinofd.271089en_US
dc.department.otherFırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess