Show simple item record

dc.contributor.authorUsta, Galip
dc.contributor.authorTorpuş, Kemal
dc.contributor.authorKüçük, Uçar
dc.date.accessioned2018-05-03T08:05:16Z
dc.date.available2018-05-03T08:05:16Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationUsta, G , Torpuş, K , Küçük, U . (2017). Afetlerde START Triaj Skalası. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 3 (2), 70-76. DOI: 10.21324/dacd.320067en_US
dc.identifier.urihttp://dacd.artvin.edu.tr/download/article-file/330841
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1633
dc.description.abstractAfetler insanoğlunun var olduğu günden itibaren görülen olaylar döngüsüdür. Eski kayıtlar incelendiğinde dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen çeşitli afet türlerine ilişkin verilere rastlanmıştır. Afetler meydana geliş zamanları belli olmayan ve sürekli hazırlıklı olmayı gerektiren durumladır. Afet öncesi çalışmalar ne kadar iyi yapılırsa yapılsın afetin oluşmasını engellemez, fakat afetin doğurabileceği olumsuz sonuçları en aza indirmede büyük katkı sağlar. Bu bağlamda hazırlıklı olma planları kadar, oluşabilecek olaylara müdahale etme planları da önem arz etmektedir. Meydana gelen olaylar sonrası, yaralılara zamanında, doğru ve etkili müdahale işleminin gerçekleştirilmesi ölüm oranını en aza indirdiği gibi sağlıklı sağ kalım oranını da artırmaktadır. Yaralıların yaşamlarını tehdit eden olaylara veya yaralanma önceliklerine göre doğru şekilde sınıflandırılması, transportunun sağlanması, acil bakımın her bireye ulaştırılması triajda ana hedef olarak seçilmelidir. Yani eldeki sınırlı imkânları kullanarak çok sayıda yaralı için en faydalı olanı yapmaktır. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen triaj işlemi sağlık ekiplerin müdahale başarısını artırdığı gibi, olay yeri yönetiminin sağlıklı yürütülmesine de zemin hazırlamaktadır. Bu çalışmada, kitlesel olaylarda kullanılmak üzere belirlenmiş ve kabul edilmiş, “Simple Triage And Rapid Treatment” sözcüklerinin baş harflerinden oluşturulmuş START skalası hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractDisasters are events that occur since the beginning of time. When previous records are investigated, information on various types of disasters occurred in different parts of the World are encountered. Disasters occur unexpectedly and require constant state of preparedness. No matter how extensive the precautions are, disasters cannot be prevented, but the precautions significantly contribute to the reduction of negative consequences to a minimum. In this context, response plans to events that may occur are as important as the preparedness plans. Responding to disaster victims on time, correctly and efficiently reduces the mortality rate to a minimum as well as increasing the survival rate. Correct classification of the victims based on the life threatening events or the priority of their injuries, providing transport, and ensuring each individual receives emergency aid should be the main goals of triage. That is, to be the most helpful to as many injured people as one can by using the limited opportunities available. A successfully performed triage not only increases the success of the healthcare team’s response, it also enables healthy execution of scene management. In this study, the aim is to provide information about START scale composed of the first letters of “Simple Triage And Rapid Treatment” that has been developed and accepted to be used in mass events.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAfeten_US
dc.subjectTriajen_US
dc.subjectStart Skalasıen_US
dc.subjectDisasteren_US
dc.subjectTriageen_US
dc.subjectStart Scaleen_US
dc.titleAfetlerde start triaj skalasıen_US
dc.title.alternativeStart triage scale in disastersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğal Afetler ve Çevre Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Bölümüen_US
dc.authoridTR233891en_US
dc.authorid0000-0002-2204-0666en_US
dc.authoridTR120650en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage70en_US
dc.identifier.endpage76en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.21324/dacd.320067en_US
dc.contributor.institutionauthorUsta, Galipen_US
dc.contributor.institutionauthorTorpuş, Kemal
dc.contributor.institutionauthorKüçük, Uçar


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record