Show simple item record

dc.contributor.authorDemirarslan, Kazım Onur
dc.contributor.authorAydın, Emre
dc.contributor.authorAydın, Mehmet Ali
dc.date.accessioned2018-05-03T08:12:39Z
dc.date.available2018-05-03T08:12:39Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationDemirarslan, K , Aydın, E , Aydın, M . (2017). Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesinin Güz Dönemi Katı Atık Karakterizasyonu. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 3 (2), 77-86. DOI: 10.21324/dacd.305418en_US
dc.identifier.urihttp://dacd.artvin.edu.tr/download/article-file/330916
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1634
dc.description.abstractGünümüzde nüfus artışı, kentleşme, endüstrileşme gibi gelişmelere paralel olarak çevresel problemlerde de artış görülmektedir. Sözü edilen bu çevresel problemler arasında katı atıklar tarafından oluşan hava, su ve toprak kirliliği özellikle dikkatleri üzerlerine çekmektedir. Atık yönetim sistemi uygun bir şekilde yönlendirilmedikçe, yönetimler her yıl katlanarak artan atık yüküyle karşı karşıya kalacaklardır. Meydana gelen bu atıkların yerel yönetimlerce kaynağında toplanarak uygun bir şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir. Evsel katı atıkların yanı sıra ülkemizde kamu binalarında meydana gelen katı atıklar da önemli bir yer oluşturmaktadır. Özellikle okul, üniversite gibi eğitim mekânlarında ekonomik değeri yüksek atıkların oluşması oldukça muhtemeldir. Yapılan bu çalışma da Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi’nde meydana gelen katı atıkların nitelikleri incelenmiştir. İnceleme, eğitim öğretimin devam ettiği 19.10.2016 - 14.12.2016 tarihleri arasında dört noktada yapılmış ve güz dönemini temsil edecek şekilde kurulmuştur. Atık bileşiminin ayrıştırılması aşamasında, yerleşke genelinden toplanan atıkların %42,77’si organik, %7,23 kağıt, %6,19 plastik, %4,37 cam, %0,39 metal, %1,09 tekstil, %37,79 septik kişisel kullanım maddelerinden oluştuğu belirlenmiştir. Çalışma ile ilerleyen dönemlerde geri dönüşüm odaklı atık yönetim planlamalarının hayata geçirilmesinde zaman, miktar ve atık niteliği ile nasıl değerlendirilebileceği üzerine genel bir fayda sağlaması hedeflenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn parallel with the recent developments in population growth, urbanization, industrialization, a rising in environmental problems has also been observed. Among these environmental problems mentioned, air, water and soil pollution caused by solid wastes attract attention in particular. Unless the waste management system is appropriately guided, managements will be faced with exponentially increasing waste load every year. The waste produced should be collected and appropriately disposed by the local governments at the source. In addition to solid waste generated domestically, the solid waste produced in public buildings of our country also constitute an important place. Especially in educational places such as schools and universities, it is highly probable that high economic value wastes are formed. In this study, the qualities of the solid wastes generated in the Seyitler Campus of Artvin Çoruh University were examined. The study was conducted in four locations between 19.10.2016 and 14.12.2016, during the continuation of education to represent the fall semester. In the sortation process of the waste composition, it was determined that the wastes collected from the campus consisted of 42,77 % organic, 7,23 % paper, 6,19% plastic, 4,37% glass and 0,39% metal, 1,09% textile, 37,79% septic personal use. The aim of the study is to provide a general benefit on how the characteristics of time, quantity and waste can be evaluated in carrying out waste management plans in the future by focusing on recyclingen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.subjectSeyitler Yerleşkesien_US
dc.subjectKatı Atıken_US
dc.subjectKarakterizasyon Araştırmasıen_US
dc.subjectArtvin Çoruh Universityen_US
dc.subjectSeyitler Campusen_US
dc.subjectSolid Wasteen_US
dc.subjectCharacterization Researchen_US
dc.titleArtvin Çoruh Üniversitesi Seyitler yerleşkesinin güz dönemi katı atık karakterizasyonuen_US
dc.title.alternativeAutumn solid waste characterization in the Seyitler campus of Artvin Çoruh Universityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğal Afetler ve Çevre Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-1023-7584en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage77en_US
dc.identifier.endpage86en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.21324/dacd.305418en_US
dc.contributor.institutionauthorDemirarslan, Kazım Onuren_US
dc.contributor.institutionauthorAydın, Emre
dc.contributor.institutionauthorAydın, Mehmet Ali


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record