Show simple item record

dc.contributor.authorNasution, Irham Walad
dc.date.accessioned2018-05-03T08:25:10Z
dc.date.available2018-05-03T08:25:10Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationNasution, I . (2017). Doğal Afetler Sonrasında Kullanılacak Geçici Barınak Tasarımı Üzerine Bir Çalışma: Endonezya – Sinabung Örneği. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 3 (2), 93-111. DOI: 10.21324/dacd.307100en_US
dc.identifier.urihttp://dacd.artvin.edu.tr/download/article-file/331619
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1636
dc.description.abstractDünyada çok sayıda doğal afet meydana gelmekte ve afetler sırasında hem üzüntülü anlar yaşanmakta hem de can ve mal kayıpları olmaktadır. Doğal afetlerin sel, fırtına, volkanik dağ patlaması, deprem, tsunami, kuraklık, vb. birçok çeşidi bulunmaktadır. Afetin ilk özelliği doğal olması, ikincisi can ve mal kaybına neden olması, bir diğeri ise genellikle çok kısa zamanda meydana gelmesi ve son olarak da başladıktan sonra insanlar tarafından engellenememesidir. Doğal afetler sonrasında insanlar yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli koşulları bulmak için zorlanmakta ve hatta evsiz kalmaktadırlar. Dolayısıyla afetten etkilenmiş olan insanların günlük ihtiyaçlarına cevap verecek barınağa ve geçici olarak yaşam alanına ihtiyaçları vardır. Bu çalışmada Güneydoğu Asya’nın önemli ülkelerinden biri olan Endonezya’daki Sinabung Yanardağı’nın patlaması ile oluşan afet sonrasındaki yapılmış olan barınak örnekleri incelenmiş ve insanlara bu tür afetler sonrasında daha iyi ve konforlu bir yaşam sürmek için bir barınak tasarımı önerisi sunulmuştur. Bu çalışmanın doğal afetler sonrasında insanların barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik diğer çalışmalara bir kaynak olması hedeflenmiştir.en_US
dc.description.abstractThere are a lot of disasters occurring in this world and during these disasters, not only there are sad moments but also loss of people and property. There are many types of natural disasters such as flood, storm, volcanic eruption, earthquake, tsunami, etc. The first characteristic of a disaster is to be natural; the second one is to cause loss of life and property; the other one is that it usually happens in a very short time; and finally, it cannot be prevented by people after it starts. After natural disasters, people are struggling to find the necessary conditions to survive and even become homeless. Therefore, people affected by disaster need both a shelter and a temporary living space to meet their daily needs. In this study, examples of shelters built after the disaster caused by the explosion of Sinabung Crater in Indonesia, one of the important countries of Southeast Asia, were examined and a shelter design proposal was presented to people in order to lead a better and comfortable life after such disasters. It is aimed that this study will be a resource for other studies to meet the needs of people after natural disastersen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDoğal Afeten_US
dc.subjectBarınaken_US
dc.subjectTasarımen_US
dc.subjectEndonezyaen_US
dc.subjectSinabungen_US
dc.subjectNatural Disasteren_US
dc.subjectShelteren_US
dc.subjectDesignen_US
dc.subjectIndonesiaen_US
dc.subjectSinabungen_US
dc.titleDoğal afetler sonrasında kullanılacak geçici barınak tasarımı üzerine bir çalışma: Endonezya – Sinabung örneğien_US
dc.title.alternativeA research on a temporary shelter design to be used after natural disasters: a case study of ındonesia – sinabungen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğal Afetler ve Çevre Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage93en_US
dc.identifier.endpage111en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.21324/dacd.307100en_US
dc.department.otherKocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İç Mimarlık Anasanat Dalıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record