Show simple item record

dc.contributor.authorDemirarslan, Deniz
dc.contributor.authorDemirarslan, Kazım Onur
dc.date.accessioned2018-05-03T08:34:21Z
dc.date.available2018-05-03T08:34:21Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationDemirarslan, D , Demirarslan, K . (2017). Çevre Koruma Bilinci Bağlamında İç Mekânın Tasarımında Disiplinler Arası Bir Yaklaşım: İç Mimarlık ve Çevre Mühendisliği İlişkisi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 3 (2), 112-128. DOI: 10.21324/dacd.303252en_US
dc.identifier.urihttp://dacd.artvin.edu.tr/download/article-file/331690
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1637
dc.description.abstractDünyada özellikle 20. yüzyılın son yarısından itibaren bilim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler yeni araştırma ve yaklaşımları ortaya çıkarmaktadır. Bu araştırma ve yaklaşımların sonuçlarının ortaya konmasında günümüzde tek bir alanda düşünme ve değerlendirme yapmak yeterli değildir. Tek bir disiplin ile yeni gelişen alanları incelemek mümkün olmamaktadır. Bu düşünce ve değerlendirmeleri destekleyecek diğer disiplinlerden faydalanılması söz konusudur. Bu bağlamda, disiplinler arası yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde teknoloji ve bilimin ilerlemesi, inşaat teknolojisindeki gelişmeler ve yaşam gereksinimlerinde görülen değişimler sonucu daha yaşanılabilir, gelecek nesillere aktarılabilir, yapımları ve kullanımları sırasında çevreye daha az zarar veren mekânların tasarımı artık bir tasarım eğilimi olarak kabul görmektedir. Dolayısıyla çevreye duyarlı mekânlar oluşturmada iç mimarlık tek başına yeterli olmamaktadır. Bu süreçte çevre mühendisliği ile ilgili konularda destek almaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, bir tasarım disiplini olan iç mimarlık ile bir mühendislik disiplini olan çevre mühendisliğinin disiplinler arası bir yaklaşım ile ele alınarak, ortak paydalarının bulunması ve çevre mühendisliğinin iç mimarlığa katkılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında öncelikle disiplinler arası çalışma özellikleri belirtilmiş, konuyla ilgili disiplinler incelenmiş ve iki disiplin arasındaki ortak paydalar örnekler ile açıklanmıştır.en_US
dc.description.abstractDevelopments in the fields of science and technology, especially since the last half of the 20th century, reveal new research and approaches in the world. In presenting the results of these researches and approaches, it is not enough to think and evaluate in a single field today. It is not possible to examine newly developed areas through a single disciplinary approach. It is the use of other disciplines to support these thoughts and evaluations. In this context, interdisciplinary approach is needed. Today, as a result of the advancement in technology and science, the development of construction technology and changes in the living necessities; designing architectural spaces that are more liveable, transferable to future generations, and causing less damage to the environment during their construction and use is now regarded as a design trend. Hence, interior architecture alone is not enough to create environmentally sensitive space. In this process, it is necessary to receive support for environmental engineering issues. In this study, it is aimed to handle both the interior architecture, a discipline of design, and the environmental engineering, a discipline of engineering with an interdisciplinary approach to find common grounds and to determine the contribution of environmental engineering to interior architecture. In the scope of the study, firstly, the interdisciplinary study features were mentioned, the related disciplines were examined and the common grounds between the two disciplines were explained with examples.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevreen_US
dc.subjectEkolojik Tasarımen_US
dc.subjectYeşil İç Mimarien_US
dc.subjectSürdürülebilirliken_US
dc.subjectİç Mimarlıken_US
dc.subjectÇevre Mühendisliğien_US
dc.subjectEnvironmenten_US
dc.subjectEcological Designen_US
dc.subjectGreen Interior Designen_US
dc.subjectSustainabilityen_US
dc.subjectInterior Architectureen_US
dc.subjectEnvironmental Engineeringen_US
dc.titleÇevre koruma bilinci bağlamında iç mekânın tasarımında disiplinler arası bir yaklaşım: iç mimarlık ve çevre mühendisliği ilişkisien_US
dc.title.alternativeAn ınterdisciplinary approach to ınterior design in the context of environmental protection awareness: relation between ınterior architecture and environmental engineeringen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğal Afetler ve Çevre Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authorid0000-0002-1023-7584en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage112en_US
dc.identifier.endpage128en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.21324/dacd.303252en_US
dc.department.otherKocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü,en_US
dc.contributor.institutionauthorDemirarslan, Kazım Onuren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record