Show simple item record

dc.contributor.authorBilen, Serdar
dc.contributor.authorOkyay Kaya, Leyla
dc.date.accessioned2018-06-26T08:27:43Z
dc.date.available2018-06-26T08:27:43Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationBilen, S , Kaya, L . (2018). Deterjan çözeltilerinin tarım topraklarının bazı özellikleri üzerine etkileri. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 19 (1), 55-65. DOI: 10.17474/artvinofd.382295en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/469363
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1682
dc.description.abstractBu çalışmada 6 farklı deterjan (D1, D2, D3, D4, D5 ve D6) çözelti konsantrasyonlarının topraklara sulama suyu olarak 30, 60 ve 90 günlük periyotlarda uygulanması sonucu toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerindeki değişimler araştırılmıştır. Deneme serada yürütülmüş ve deneme süresi boyunca toprakların su içerikleri tarla kapasitesi seviyesinde sabit tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; farklı toz deterjanlarının konsantre (Kkon) çözeltileri inkübasyon sürelerinin artışına bağlı olarak toprakların ortalama reaksiyon (pH) değerleri, değişebilir Na, toplam N ve elverişli P ve B içeriklerinde artışa sebep olmuştur. Toprakların CO2 solunumu, bakteri ve mantar sayıları ise inkübasyon sürelerinin artışına bağlı olarak azalma göstermiştir. Toprakların CO2 solunumu ve bakteri ve mantar sayılarında azalmalar ile değişebilir Na, toplam N ve elverişli P ve B içeriklerindeki artışlar hafif bünyeli topraklarda daha yüksek oranda gerçekleşmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the changes in chemical and biological properties of the soil applicated 6 different detergents (D1, D2, D3, D4, D5 and D6) concentrations (Kkon) as irrigation water in 30, 60 and 90 days were investigated at the end of the incubation days. The humidity levels of the soil have been kept constant at the moisture level of the soil throughout the experiment period in greenhouse conditions. Soil pH, exchangeable Na, total N and the available P and B contents of the soil increased as the incubation times of the concentrate (KKON) detergent solutions of 6 different powder detergents increased. CO2 respiration of soil, bacterial and fungal counts decreased. Decreases in CO2 respiratory, bacterial and fungal numbers of soils and increased Na, total N and favourable P and B contents were higher in light soil.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/
dc.subjectDeterjan çözeltilerien_US
dc.subjectİnkübasyonen_US
dc.subjectToprak solunumuen_US
dc.subjectBakteri popülasyonuen_US
dc.subjectMantar popülasyonuen_US
dc.titleDeterjan çözeltilerinin tarım topraklarının bazı özellikleri üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of detergent solution on some soil properties of cultiveted soilsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authorid0000-0003-0516-1893en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage55en_US
dc.identifier.endpage65en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.17474/artvinofd.382295en_US
dc.department.otherAtatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümüen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess