Show simple item record

dc.contributor.authorKurdoğlu, Banu Çiçek
dc.contributor.authorKurt Konakoğlu, Sultan Sevinç
dc.date.accessioned2018-06-26T08:37:24Z
dc.date.available2018-06-26T08:37:24Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationKurdoğlu, B , Kurt Konakoğlu, S . (2018). Amasya kent örneğinde rekreasyon alanları bilgi sistemi oluşturulmasına yönelik bir çalışma. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 19 (1), 66-79. DOI: 10.17474/artvinofd.273783en_US
dc.identifier.urihttp://ofd.artvin.edu.tr/download/article-file/469366
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1683
dc.description.abstractHızlı ve düzensiz kentleşme hareketleri, günümüz kentlerini fiziksel, sosyal, biyolojik ve hijyenik yönden sorunların yer aldığı yaşam alanlarına dönüştürmektedir. Bu durum, doğal çevrede yaşayan canlıların yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Doğal yapının tahrip edilmesinden dolayı kent insanı serbest zamanını geçirebileceği rekreasyon alanlarına gereksinim duymaktadır. Kent parkları, çay bahçeleri, mesire yerleri, gezi-dinlenme alanları, yürüyüş yolları kent içi veya kırsal alanlarda en çok tercih edilen rekreasyon alanlarının başında gelmektedir. Çalışma alanı olarak doğal, tarihi, turistik özelliklere, doğal bir koridor olan Yeşilırmak Nehri ve Vadisi’ne sahip Amasya kenti seçilmiştir. Bu çalışmada, Amasya kent içi ve yakın çevresindeki rekreasyon alanları ile bu alanlarda gerçekleştirilen etkinlikler belirlenmiştir. Alana ait veriler, Macellan marka el tipi GPS yardımıyla rekreasyon alanlarından alınan koordinatlar CBS ortamı ve Arcview 10.1 programında sayısal haritalar ile uydu görüntüsüne işlenerek rekreasyon bilgi sistemi veri tabanı oluşturulmuştur. Kent halkı ile yapılan görüşme ve değerlendirmelere göre; Amasya kent içinde 10 adet, kent çevresinde 7 adet rekreasyon alanı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractRapid and irregular urbanization movements turn cities into places with physical, social, biological, and hygienic problems. This situation affects negatively the lives of living creatures in the natural environment. Destruction of natural texture increases the need for people living in cities for recreation areas where they can spend their spare time. Urban parks, tea cafes, excursion spots, resting areas, walkways are the most preferred recreation areas in urban areas or in rural areas. The city of Amasya was selected for this study because of natural, historical, and touristic characteristics of Yeşilırmak River and Valley natural corridor. In this study, recreation areas both in Amasya and around it, and recreative activities in this place were determined. Information system database was created in GIS environment by ArcView 10.1 program; using coordinates obtained with Magellan brand handheld GPS from recreation areas to process maps and satellite images. According to interviews and evaluations made with the people of the city, results showed that there were 10 recreation areas in city and 7 around the city.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/
dc.subjectRekreasyonen_US
dc.subjectRekreatif etkinliken_US
dc.subjectRekreasyon Alanı Bilgi Sistemien_US
dc.subjectYeşilırmak vadisien_US
dc.subjectRecreationen_US
dc.subjectRecreative activityen_US
dc.subjectRecreation Area Information Systemen_US
dc.subjectYeşilırmak Valleyen_US
dc.titleAmasya kent örneğinde rekreasyon alanları bilgi sistemi oluşturulmasına yönelik bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeAn Investigation on creating recreation area information system at amasya city sampleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOrman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-4683-8581en_US
dc.authoridTR150896en_US
dc.authoridTR166526en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage66en_US
dc.identifier.endpage79en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.17474/artvinofd.273783en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess