Show simple item record

dc.contributor.authorGenç, Cafer
dc.date.accessioned2020-01-29T13:47:03Z
dc.date.available2020-01-29T13:47:03Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationGenç, C. (2019), Artificial intelligence with the aspect of the knownledge-faith discussion and the problem possible to be arisen by it in terms of kalam. Journal Of Ilahiyat Researches, (52), 113-135.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1923
dc.description.abstractBilgisayar teknolojisi hayatımıza önemli açılımlar ve kolaylıklar sağlamıştır. Bilgisayar ilk döneminde teknolojik bir nesne iken yapay sinir ağlarının ortaya çıkmasıyla önemli bir değişikliğe uğrayarak robot sistemlerini ve buna bağlı olarak yapay zekâ tartışmalarını ortaya çıkarmıştır. Yapay zekâ tartışmalarının belli ölçüde popülist yanı bulunmakla beraber ciddiye alınması gereken tarafları da barındırmaktadır. Bu kapsamda, yapay zekâ çalışmalarının kendine özgü düşünce sistemini ortaya çıkaracağını söyleyebiliriz. Kelâm, bu düşünce sisteminin “iman” konusunda ortaya çıkarması muhtemel sonuçları tartışmakla yükümlüdür. Bu çerçevede yapay zekâ, kelâmın vesâili içerisinde ele alınması gereken bir konudur. Yapay zekâ yeni bir gelişme olmakla beraber, arka planında varlık-bilgi kurgusunu/ilişkisini taşıması dolayısıyla eski bir tartışmanın bir devamı olarak görülebilir! Bu noktadan hareketle, kelâm tarihindeki bilgi-iman tartışmalarının yapay zekâyı algılamada bize ışık tutacağını söyleyebiliriz. İman tartışmaları sonunda mucizeye dayandığı gibi, yapay zekâ tartışmalarının son noktası da muhtemelen Kur’an’a dayalı bilgi/ “mucize” kapsamında tartışılacaktır.en_US
dc.description.abstractComputer technology has provided important expansions and facilities for our lives. While the computer was a technologicaly object in the first period, it has undergone a significant change with the emergence of artificial neural networks and the robot systems and the related artificial intelligence arguments. Besides being populist to some extent, discussions on artificial intelligence have a side to be considered seriously. We can say that artificial intelligence studies will reveal its unique thinking system. Kalam is obliged to discuss the possible consequences of this system in terms of “belief”. Within this frame, artificial intelligence is a subject to be adressed within the borders of kalam. Although artificial intelligence is a new development, it can be seen as a continuation of an old discussion because of its existence / knowledge in the backdrop. From this point of view, we can say that the knowledge-faith discussions in the history of kalam will shed light on us to perceive artificial intelligence. The endpoint of the discussion of artificial intelligence, as well as the wonders of faith, will be discussed in the context of Qur'anic knowledge.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAtatürk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKelâmen_US
dc.subjectBilgisayar sistemlerien_US
dc.subjectYapay zekâen_US
dc.subjectİmanen_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectKalamen_US
dc.subjectComputer systemsen_US
dc.subjectArtificial intelligenceen_US
dc.subjectFaithen_US
dc.subjectKnowledgeen_US
dc.titleArtificial intelligence with the aspect of the knownledge-faith discussion and the problem possible to be arisen by it in terms of kalamen_US
dc.title.alternativeKelâmdaki bilgi-iman tartışması yönüyle yapay zekâ ve iman açısından ortaya çıkarması muhtemel sorunen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİlahiyat Tetkikleri Dergisi-Journal Of Ilahiyat Researchesen_US
dc.departmentAÇÜ, İlahiyat Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-5188-4892en_US
dc.identifier.volume52en_US
dc.identifier.startpage113en_US
dc.identifier.endpage136en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.29288/ilted.538171en_US
dc.contributor.institutionauthorGenç, Caferen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record