Sistem yöneticileri, oturum açarak ilgili dokümanı görebilirler.

Oturum aç

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Structural features of 7-methoxy-5-methy1-2-(pyridin-3-y1)-11,12-dihydro-5,11-methano[1,2,4]triazolo[1,5-c][1,3,5]benzoxadiazocine: Experimental and theoretical (HF and DFT) studies, surface properties (MEP, Hirshfeld)

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.