Show simple item record

dc.contributor.advisorGöktürk, Temel
dc.contributor.authorAydemir, Yunus
dc.date.accessioned2020-02-21T08:21:51Z
dc.date.available2020-02-21T08:21:51Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationAydemir, Yunus (2019). Artvin'deki biyokaçakçılığın durumu ve önlenmesi (Yüksek lisans tezi). Artvin Çoruh Üniversitesi. Tez No: 537817.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1983
dc.description.abstractBiyokaçakçılık özellikle son yıllarda giderek artan bir şekilde daha fazla önemli hale gelmiştir. Bunun ana nedeni, doğal kaynak kullanımının artması ve beraberinde getirmiş olduğu yüksek rant olarak görülmektedir. Buna karşın biyokaçakçılık ve önlenmesi noktasında henüz yeterli bilimsel çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı biyokaçakçılığın dünyadaki ve ülkemizdeki durumu ile Artvin ilindeki biyokaçakçılığın belirlenmesi ve beraberinde çözüm önerilerinin ortaya konulmasıdır. Çalışmada, ülkemizdeki ve Artvin ilindeki 2007-2017 yıllarını kapsayan biyokaçakçılık kayıtları veri olarak kullanılmıştır. Bu veriler üzerinden yapılan analizler ile mevcut durum ve çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Biyokaçakçılık vakalarındaki tutanaklar, ilgili kişilerin izlemiş oldukları yollar, yöre insanı ile yapılan görüşmeler ve yasal mevzuat bu durumun önlenmesinde nelerden faydalanılacağını belirlemede yardımcı olmuştur. Yapılan çalışma, ülkemizde kayıtlara geçen 68 biyokaçakçılık vakası olduğunu ve bunlardan 11 tanesinin Artvin ilinde gerçekleştiğini göstermektedir. Ülkemizde biyokaçakçılığa en fazla konu olan il 18 vaka ile Hatay, ikinci il ise 11 vaka ile Artvin'dir. Kaçakçılığa konu olan türlere vaka sayıları baz alınarak bakıldığında Kuşlar (27), Kelebekler (12), Orkideler (8), Soğanlı yumrular (5) en başta gelen tür gruplarıdır. Dünyada meydana gelen bu vakaların daha çok genetik kaynak amaçlı yapılıyor olması, ilerleyen süreçte ülkelerin doğal kaynaklarında ve gelir düzeylerinde çok ciddi sıkıntılar oluşturacağını göstermektedir. Bu bağlamda CITES ve diğer uluslararası mevzuatların uygulanması dünya genelinde ve özelinde gelişmekte olan ülkelerin doğal kaynaklarının sömürülmesini ve biyokaçakçılığa konu edilmesini önlemede çok önemli yer tutmaktadır.en_US
dc.description.abstractBio smuggling has become increasingly important, especially in recent years. The main reason of the bio smuggling is seen as increasing use of natural resources and high rents. However, sufficient scientific work has not been carried out at the point of bio smuggling and prevention. The aim of the study is to determine the bio smuggling situation in the world and Turkey, to determine the bio smuggling in Artvin province and to propose solutions together. The study used bio smuggling records covering the years 2007-2017 in the Turkey, and Artvin province as data. Analyzes based on these data show the current situation and solution proposals. Records kept on bio smuggling incidents and the ways in which they were followed interviews with local people, and legal legislation helped to determine the solutions for prevention of this situation. The study shows that there are 68 bio smuggling cases recorded in Turkey and 11 of them are realized in Artvin province. The most subject of bio smuggling is Hatay with 18 cases and Artvin with 11 cases in the second province in Turkey. Considering the number of cases on the Bio smuggling, Birds (27) Butterflies (12), Orchid (8), bulbous tubers (5) are the leading type of groups. It is clear that these cases are becoming more prevalent as genetic resources in the world will become a serious problem in the natural resources of the country and the income level of the country. In this context, the application of CITES and other international legislation has a very important place in the prevention of the exploitation and bio smuggling of natural resources of developing countries worldwide and in particular.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyokaçakçılıken_US
dc.subjectYaban Hayatıen_US
dc.subjectNesli Tehlike Altında Olan Türleren_US
dc.subjectEndemik Türleren_US
dc.subjectBio smugglingen_US
dc.subjectWildlifeen_US
dc.subjectEndangered Speciesen_US
dc.subjectEndemic Speciesen_US
dc.titleArtvin'deki biyokaçakçılığın durumu ve önlenmesien_US
dc.title.alternativeState and prevention of bio smuggling in Artvinen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜ, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.authorid0000-0003-4064-4225en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAydemir, Yunusen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record