Show simple item record

dc.contributor.authorŞafakçı, Halil
dc.date.accessioned2020-07-10T08:06:12Z
dc.date.available2020-07-10T08:06:12Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationŞafakcı, H . (2020). Osmanlı ile Karamanlı Arasında Bir Kadın: İlaldı Hatun. Belleten, 84(299),105-134en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2140
dc.description.abstractIlaldi Hatun was the daughter of Mehmed I, the Ottoman ruler. She was born and raised in the Ottoman palace, then married to the Karamanid ruler Ibrahim Bey. In other words, she was married into the Karamanids palace, leaving the Ottoman palace. The main reason for this marriage was politics. Marriages between the members of principalities referred to alliance between them and being subjected to the strong one. Despite this, there could be disagreements. Ilaldi Hatun is the story of a woman who had hovered between war and peace. Because she became a mediator after the war between the Karamanid ruler Ibrahim Bey and the Ottoman ruler Murad II. In addition, Ilaldi Hatun was a philanthropist. Because she established a foundation to train huffath (memorizers of the Quran). Although the foundation has existed until the 19th century, it was abolished because of losing its importance. However, even the existence of her waqf in the historical records reveals many unknowns in terms of history as mentioned below.en_US
dc.description.abstractİlaldı Hatun, Osmanlı hükümdarı I. Mehmed’in kızıdır. Osmanlı sarayında doğup büyüdükten sonra Karamanoğlu İbrahim Bey’le evlenmiştir. Başka bir deyişle Osmanlı sarayından Karamanlı sarayına gelin gitmiştir. Evliliğin temel nedeni siyasidir. Beylikler arasındaki evlilikler hem ittifakı hem de güçlü olana tabi olmayı ifade ederdi. Buna rağmen anlaşmazlıklar da olabilirdi. İlaldı Hatun, savaşla barış arasında gidip gelen bir kadının öyküsüdür. Zira Karamanoğlu İbrahim Bey ile II. Murad arasındaki savaşlardan sonra arabulucu olmuştur. İlaldı Hatun’un bir diğer özelliği ise onun bir hayırsever olmasıdır. Zira gelirler bıraktığı bir vakıf kurarak hafızların yetiştirilmesini sağlamıştır. 19. yüzyıla kadar vakfın var olduğu anlaşılsa da önemini kaybetmesi nedeniyle ortadan kalktığı düşünülmektedir. Ancak kurduğu vakfın kayıtlarda geçmesi bile aşağıda değinileceği üzere tarihi açıdan birçok bilinmezi açığa çıkarmaktadıren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürk Tarih Kurumuen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKaramanidsen_US
dc.subjectOttomanen_US
dc.subjectİlaldı Hatunen_US
dc.subjectİbrahim Beyen_US
dc.subjectÇelebi Mehmeden_US
dc.subjectKaramanoğluen_US
dc.subjectOsmanlıen_US
dc.titleA woman between the Karamanid and the Ottoman: Ilaldi Hatunen_US
dc.title.alternativeOsmanlı ile Karamanlı arasında bir kadın: İlaldı Hatunen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBelletenen_US
dc.departmentAÇÜ, Fen-Edebiyat Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-1290-3392en_US
dc.identifier.volume84en_US
dc.identifier.issue299en_US
dc.identifier.startpage105en_US
dc.identifier.endpage133en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorŞafakçı, Halilen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record