Show simple item record

dc.contributor.authorKömürlü, Eren
dc.date.accessioned2020-09-23T06:25:35Z
dc.date.available2020-09-23T06:25:35Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationKömürlü, E . (2019). Thermal Shock Effect on Strength Loss Properties of Rock Materials: An Experimental Study on Thermal Fatigue Durability . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 5 (1) , 124-133 . DOI: 10.21324/dacd.439006en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2205
dc.description.abstractFour different types of rock materials from Eastern Black Sea Region of Turkey were investigated to determine their change in porosity as well as the degree of cracking, fracturing, disintegration and strength loss under heating-cooling cycles with variations in temperatures up to 300 Co . Cooling time and thermal strains of the rock specimens were also determined in this study. Totally, sixty rock core samples were tested to evaluate their physico-mechanical and mechanical properties. Thermal cycling was found to lead for increase in the porosity of the rocks, making new cracks, particle disintegration for two types of tested rocks and considerable losses in uniaxial compressive strength values of all the rock materials tested in this study. The purpose of this study is to investigate immediate changes in temperature values rather than step by step heating up to a target temperature. For instance, rock samples were directly put in 250 oC stove from a -50 oC cabin in the last and fifth thermal cycling. After the heating process, specimens were cooled in water and air. This study aims to be a usable reference to establish a thermal change procedure and improve a new testing method for determination of thermal fatigue durability of rock materials.en_US
dc.description.abstractDoğu Karadeniz bölgesinden dört farklı kaya malzemesinin, 300 oC’ye kadar değişen sıcaklık değişimlerine sahip termal döngüler altında porozite değerlerindeki değişim, çatlama, parçalanma ve dayanım kaybı özellikleri incelenmiştir. Numunelerin soğuma süreleri ve soğuma esnasındaki birim deformasyonları da bu çalışma kapsamında belirlenmiştir. Toplamda altmış adet karot numunesi test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, döngü sayısı arttıkça porozite değerlerinde artış, dayanım değerlerinde düşüş yaşanmakta olduğu, kaya malzemesi türüne bağlı olarak çatlamalar ve parça kopmaları şeklinde bozunmaların olabildiği görülmüştür. Çalışmadaki termal döngülerde ani sıcaklık değişimleri incelenmiştir. Örneğin, beşinci ve son döngüde numuneler 250 oC etüvden alınarak doğrudan -50 oC sıcaklıktaki soğutma kabinine alınmıştır. Isıtma işleminden sonra numuneler suda ve havada farklı ortamlarda soğutulmuşlardır. Bu çalışma, kaya malzemelerinin termal yorulma karşısındaki dirençlerinin değerlendirilmesi üzerine ısıtma-soğutma işlemleri prosedürün belirlenmesi ve geliştirilecek yeni bir metoda yönelik çalışmalara kullanışlı bir referans oluşturmayı amaçlamıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectStrength Lossen_US
dc.subjectRock Strengthen_US
dc.subjectThermal Treatmenten_US
dc.subjectThermal Fatigueen_US
dc.subjectDayanım Kaybıen_US
dc.subjectKaya Dayanımıen_US
dc.subjectTermal Döngüen_US
dc.subjectTermal Yorulmaen_US
dc.titleThermal shock effect on strength loss properties of rock materials: an experimental study on thermal fatigue durabilityen_US
dc.title.alternativeTermal şok etkisinin kaya malzemelerinin dayanım kaybı özellikleri üzerindeki etkileri: termal yorulma üzerine deneysel bir çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğal Afetler ve Çevre Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authorid0000-0002-2123-7678en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage124en_US
dc.identifier.endpage133en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.21324/dacd.439006en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record