Show simple item record

dc.contributor.authorGoswamı, Arka
dc.contributor.authorChatterjee, Arijit
dc.contributor.authorSaroj, Sheela
dc.date.accessioned2020-09-30T06:55:54Z
dc.date.available2020-09-30T06:55:54Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationGoswamı, A , Chatterjee, A , Saroj, S . (2020). Diversity of ants species in different habitat mosaics of Acharya Jagadish Chandra Bose Indian Botanical Garden (Howrah, West Bengal, India) . Turkish Journal of Biodiversity , 3 (1) , 21-31 . DOI: 10.38059/biodiversity.698157en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2249
dc.description.abstractAnts (Hymenoptera, Formicidae) occupy a wide range of ecological niches and exploit various food resources either as herbivores or as predators or scavengers. This study establishes the diversity of ants in an ex-situ conservation site dedicated for plants known as Indian Botanical garden situated amidst a congested city. It also documents the relation of ant community structure with different habitat mosaics present within this protected area. For this study pit fall trap was used as collection method and amalgamated within quadrat sampling (total 16 quadrats and each quadrat contains 9 pit fall traps placed uniformly) distributed in four different habitats and repeated in two consecutive months. All the specimens were collected, preserved and identified meticulously. Total 27 species of ants from 19 genera and 6 subfamilies are documented from the whole study area. This study also reflects differences in diversity among the habitats. Among different habitats present in the Indian Botanic Garden, ‘Garden-Nurseries’ (Shannon_H =2.214 and Simpson_1-D=0.8333) and ‘Wild Bushes and Tree groves’ (Shannon_H =2.105 and Simpson_1-D=0.8182) are two most diverse habitats and ‘Open scrubland with grasses’ is the most dominant one (Dominance_D = 0.4354, Berger-Parker = 0.6512, Shannon_H =1.521 and Simpson_1-D=0.5646). This study clearly gives an idea about the community structure of the ants and reflects its relation with the habitats in a man-made ex-situ conservation site which establish the stability and conditions of this ecosystem.en_US
dc.description.abstractKarıncalar (Hymenoptera, Formicidae) çok çeşitli ekolojik nişlere sahiptir ve otçul ya da yırtıcı ya da temizleyici olarak çeşitli gıda kaynaklarından yararlanır. Bu çalışma, sıkışık bir şehrin ortasında yer alan Hint Botanik bahçesi olarak bilinen bitkiler için ayrılmış ex-situ bir koruma alanındaki karınca çeşitliliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, çalışma karınca topluluğu yapısının bu korunan alanda bulunan farklı habitat mozaikleriyle ilişkisini belgelemektedir. Bu çalışma için toplama yöntemi olarak çukur düşme tuzağı kullanılmıştır ve dört farklı habitatta dağıtılan ve birbirini takip eden iki ay içinde tekrarlanan kuadrat örneklemesi (toplam 16 kuadrat ve her kuadrat muntazam yerleştirilmiş 9 çukur düşme tuzağı içermektedir) içinde birleştirilmiştir. Tüm örnekler toplanmış, korunmuş ve titizlikle tanımlanmıştır. Tüm çalışma alanından 19 cins ve 6 alt aileden toplam 27 karınca türü belgelenmiştir. Bu çalışma aynı zamanda habitatlar arasındaki çeşitlilik farklılıklarını da yansıtmaktadır. Hint Botanik Bahçesi'nde bulunan farklı habitatlar arasında 'Bahçe-Fidanlık' (Shannon_H = 2.214 ve Simpson_1-D = 0.8333) ve 'Yabani Çalılar ve Ağaç Bahçeleri' (Shannon_H = 2.105 ve Simpson_1-D = 0.8182) en çeşitli iki habitattır ve 'otlu açık çalılık alanı' en baskın olanıdır (Dominance_D = 0.4354, Berger-Parker = 0.6512, Shannon_H = 1.521 ve Simpson_1-D = 0.5646). Bu çalışma, karıncaların toplum yapısı hakkında açıkça bir fikir vermektedir ve bu ekosistemin istikrarını ve koşullarını oluşturan insan yapımı bir exsitu koruma alanındaki habitatlarla ilişkisini yansıtmaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectAnt communityen_US
dc.subjectSpecies diversityen_US
dc.subjectSpecies assemblagesen_US
dc.subjectHabitat mosaicsen_US
dc.subjectKarınca topluluğuen_US
dc.subjectHindistanen_US
dc.subjectTür çeşitliliğien_US
dc.subjectTür topluluklarıen_US
dc.subjectHabitat mozaiklerien_US
dc.titleDiversity of ants species in different habitat mosaics of Acharya Jagadish Chandra Bose Indian Botanical Garden (Howrah, West Bengal, India)en_US
dc.title.alternativeAcharya Jagadish Chandra Bose Hindistan Botanik Bahçesi'nin (Howrah, Batı Bengal, Hindistan) farklı yaşam alanı mozaiklerinde karınca türlerinin çeşitliliğien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Biodiversityen_US
dc.departmentAÇÜ, Rektörlüken_US
dc.authorid0000-0002-8932-5113en_US
dc.authorid0000-0002-4035-4482en_US
dc.authorid0000-0002-8796-0076en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage21en_US
dc.identifier.endpage31en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.38059/biodiversity.698157en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess