Show simple item record

dc.contributor.authorAkkemi·k, Ünal
dc.contributor.authorÇınar Yılmaz, Hatice
dc.contributor.authorYılmaz, Osman
dc.contributor.authorSevgi·, Orhan
dc.contributor.authorSevgi·, Ece
dc.date.accessioned2020-09-30T07:03:47Z
dc.date.available2020-09-30T07:03:47Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationAkkemi̇k, Ü , Çınar Yılmaz, H , Yılmaz, O , Sevgi̇, O , Sevgi̇, E . (2020). Gökçeada’da Quercus coccifera türüne ait bir anıtsal ağaç tespiti . Turkish Journal of Biodiversity , 3 (1) , 15-20 . DOI: 10.38059/biodiversity.695698en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2250
dc.description.abstractAğaç-insan ilişkisinde önemli bir yere sahip olan anıt ağaçlar, ağaca duyulan hayranlık ve sevginin önemli simgelerindendir. Quercus coccifera L. (dikenli pırnal, kermes meşesi) gibi genellikle çalı formundaki bireylerle temsil edilen ağaçlar içerisinde ileri çap ve boylara ulaşmış olanlar son derece nadirdir. Türkiye’de bugüne kadar 9 anıt ağaç önerisi yapılan dikenli pırnal ağacının anıtsal boyutlara ulaşmış bir bireyi de Gökçeada’da bulunmuştur. Makalenin amacı bu ağacın anıtsal değerini saptayarak anıt ağaç olarak tescil edilmesi için bilimsel altlık oluşturmaktır. Gövde çapı (1.30 m’deki) 106 cm ve boyu da 12,5 m olan söz konusu dikenli pırnal ağacının ŞAD (Şimdiki Anıtsal Değeri) > MADtür değeri (Minimum Anıtsal Değeri) 69 > 44 olarak belirlenmiştir. Arazide bir şapelin yanında bulunan ağaç, bu dini tesisin bir parçası konumundadır. O nedenle, hem boyutsal hem de folklorik yönüyle anıt ağaç olarak tescil edilmesi uygun olacaktır.en_US
dc.description.abstractMonumental trees, which have an important place in the tree-human relationship, are important symbols of admiration and love for the tree. Trees such as Quercus coccifera L. (Kermes oak), which are generally represented by individuals in the form of bushes, are extremely rare. In Turkey, an individual has reached monumental dimensions of the nine so far detected Kermes oak tree was also found in Gökçeada. The purpose of the paper is to establish a scientific base for the monumental value of this tree to be registered as a monumental tree. The Kermes oak tree, whose trunk diameter (at 1.30 m) is 106 cm and its length is 12,5 m, has been determined as ŞAD (Current Monumental Value)> Item Value (Minimum Monumental Value) 69> 44. This tree with a chapel in the field is part of this religious facility. Therefore, it would be appropriate to register it as a monumental tree in terms of both dimensional and folkloric aspects.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectAnıt ağaçen_US
dc.subjectQuercus cocciferaen_US
dc.subjectTabiat anıtıen_US
dc.subjectGökçeadaen_US
dc.subjectDikenli pırnalen_US
dc.subjectKermes meşesien_US
dc.subjectMonumental treeen_US
dc.subjectQuercus cocciferaen_US
dc.subjectNatural monumenten_US
dc.subjectKermes oaken_US
dc.titleGökçeada’da Quercus coccifera türüne ait bir anıtsal ağaç tespitien_US
dc.title.alternativeDetermination of a monumental Quercus coccifera tree in Gökçeadaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Biodiversityen_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-2099-5589en_US
dc.authorid0000-0002-4614-9447en_US
dc.authorid0000-0003-4711-8543en_US
dc.authorid0000-0002-9706-9973en_US
dc.authorid0000-0002-8247-5178en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.identifier.endpage20en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.38059/biodiversity.695698en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess