Show simple item record

dc.date.accessioned2020-10-06T07:15:08Z
dc.date.available2020-10-06T07:15:08Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationCansız, N.,& Cansız,M.,(2019). Evaluating Turkish science curriculum with PISA scientific literacy framework. Turkish Journal of Education, 8(3), 217-236. DOI: 10.19128/turje.545798en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2293
dc.description.abstractAny society needs more scientifically literate citizens even if they do not follow a career in science. In the 2015 PISA assessment, Turkey ranked 34thamong 35 OECD countries based on science literacy scores. The relatively unsuccessful results of Turkey from international level examinations like PISA has necessitated the questioning of various components of science education. One of these components is surely the science curriculum. Being aware of this, we investigated the primary and middle school Turkish science curriculum for the balance of science literacy aspects based on the PISA 2015 science literacy framework. This framework defines scientific literacy under four aspects, namely contexts, knowledge, competencies, and attitudes. The results revealed that the Turkish science curriculum does not adequately reflect all dimensions of science literacy and is dominated by the pure knowledge of the content of science. The curriculum developers should consider these two points in future curriculum revisions to increase our success in international examinations like PISA and to help raise scientifically literate students.en_US
dc.description.abstractHer toplumun -fen bilimleri alanında kariyer yapmayacak olsa bile-fen okuryazarı bireylere ihtiyacı vardır. Türkiye 2015 PISA uygulamasında fen okuryazarlığı puanına göre 35 OECD üyesi ülkeler arasında 34. sırada yer almıştır. PISA gibi uluslararası düzeyde uygulanan sınavlarda alınan görece başarısız sonuçlar, Türkiye’de fen eğitiminin farklı bileşenlerinin sorgulanmasını gerekli kılmıştır. Sınıf içi uygulamalara dönük bu bileşenlerden biri de kuşkusuz fen bilimleri dersi öğretim programıdır. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada Türkiye’de uygulanan fen bilimleri dersi öğretim programının fen okuryazarlığı boyutlarını hangi ölçüde yansıttığı PISA 2015 Fen Okuryazarlığı Değerlendirme Çerçevesi kullanılarak araştırılmıştır. Bu çerçeve fen okuryazarlığını bağlamlar, bilgi, yeterlikler ve tutumlar olmak üzere dört boyutuyla tanımlamaktadır. Bulgular mevcut programın fen okuryazarlığın dört boyutunu dengeli bir şekilde vurgulamada yetersiz kaldığını ve programının daha çok içerik bilgisine yoğunlaştığını ortaya koymuştur. Gelecekte yapılacak program güncelleme ve geliştirme çalışmalarında bu iki noktanın göz önünde bulundurulması, hem PISA gibi uluslararası sınavlarda başarımızı artıracak, hem de fen okuryazarı öğrenciler yetiştirmede mesafeleri daha hızlı kat etmemize olanak sağlayacaktır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMehmet Tekereken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectScience literacyen_US
dc.subjectScience curriculumen_US
dc.subjectPISA 2015en_US
dc.subjectScience educationen_US
dc.subjectFen okuryazarlığıen_US
dc.subjectFen bilimleri öğretim programıen_US
dc.subjectFen eğitimien_US
dc.titleEvaluating Turkish science curriculum with PISA scientific literacy frameworken_US
dc.title.alternativeTürkiye’de uygulanan fen bilimleri dersi öğretim programının PISA fen okuryazarlığı çerçevesiyle değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Educationen_US
dc.departmentAÇÜ, Eğitim Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-2336-3205en_US
dc.authorid0000-0002-7157-2888en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage217en_US
dc.identifier.endpage236en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.19128/turje.545798en_US
dc.contributor.institutionauthorCansız, Nurcanen_US
dc.contributor.institutionauthorCansız, Mustafa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record