Now showing items 1-2 of 2

  • Âşık şiirinde mekânlar üzerine bir araştırma 

   Kuluş, Fatih (Artvin Çoruh Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
   Mekân kavramı daha çok mimari ve coğrafi bir terim olarak bilinse de edebiyatımızda şiir içerisinde ana yapıyı sağlayan unsurlardan biridir. Roman ve hikâye gibi türlerde mekân üzerine birçok araştırma mevcutken; mekân ...
  • Bertalı Kul Mehmet (Monografi-inceleme-metin) 

   Binici, Mustafa (Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
   Âşık edebiyatı özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde büyük ilgi görmüştür ve görmeye devam etmektedir. Sümmânî, Âşık Şenlik Huzurî ve Murat Çobanoğlu gibi âşıklar, hem yaşadıkları dönemde hem ...