Now showing items 1-1 of 1

    • Bertalı Kul Mehmet (Monografi-inceleme-metin) 

      Binici, Mustafa (Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
      Âşık edebiyatı özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde büyük ilgi görmüştür ve görmeye devam etmektedir. Sümmânî, Âşık Şenlik Huzurî ve Murat Çobanoğlu gibi âşıklar, hem yaşadıkları dönemde hem ...