Recent Submissions

 • Ortaçağda Ardanuç 

  Erdoğan, Halil (Artvin Çoruh Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışma Artvin’in Ardanuç ilçesinin ortaçağ boyunca hangi kavimler tarafından istila edildiği, bu istilaların bölgeye etkileri ve bölgenin tarihi önemi üzerine yapılmış bir incelemedir. Bu bağlamda bölgenin ortaçağ ...
 • Hurufat Defterlerine göre Biretü'l-Fırat (Birecik) kazası vakıfları 

  Demir, Halil İbrahim (Artvin Çoruh Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Tarih boyunca insanların temel ihtiyaçlarının başında su geldiğinden insanoğlu yerleşim yeri belirlerken her zaman sulak alanların bulunduğu yerleri tercih etmiştir. Birecik de bu tanıma uygun yapı ve coğrafyaya sahip ...
 • 111 numaralı Mühimme Defteri'nin 508.-709. sayfalarının transkripsiyonu ve değerlendirilmesi 

  Seçkin, Özlem (Artvin Çoruh Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Başbakanlık Osmanlı Arşivi bünyesinde birçok defter serisi vardır. Bunlardan biri de mühimme defterleridir. Mühimme defterleri divan-ı hümayunda alınan kararların kaydedildiği defterlerdir. Bu çalışmada 111 Numaralı ...
 • Ghewond'un tarihi (Transkripsiyon ve notlandırma) 

  Önen, Elif (Artvin Çoruh Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışma Klasik Ermenice'den, İngilizce'ye Robert Bedrosian tarafından çevrilmiş olan, Ghewond'un Tarihi Metinlerinin Türkçe'ye çevrilmesini kapsar. Yaşamına dair neredeyse hiçbir bilgiye tesadüf etmediğimiz Ermeni ...