Show simple item record

dc.contributor.advisorDemiralay, Mehmet
dc.contributor.authorKılıç, Burak
dc.date.accessioned2020-10-22T07:04:07Z
dc.date.available2020-10-22T07:04:07Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationKılıç, B., (2020). Prolin ön uygulamasının kuraklık stresi koşullarındaki karaçam tohumlarının çimlenmesi üzerine etkilerinin araştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Artvin.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2336
dc.description.abstractTüm canlılar için vazgeçilmez bir ekosistem olan ormanlar, son yıllarda küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle ciddi baskı altındadır. Karaçam kuraklığa olan dayanıklılığı ve düşük ekolojik istekleri nedeniyle ülkemizde ağaçlandırma çalışmalarında kullanılan en önemli türlerden biridir. Prolin, bitkilerde strese karşı tolerans arttırıcı, antioksidan, ozmolit ve sinyal molekülü olarak görev yapabilir. Bu çalışmada, dışarıdan prolin uygulamasının kuraklık stresine karşı çimlenme aşamasındaki etkileri araştırıldı. Çimlenme esnasında kullanılacak kuraklık şiddeti tespit edildi. Karaçam tohumları belirli konsantrasyonlarda (kontrol, 0,1 mM, 0,5 mM, 1 mM, 5 mM ve 10 mM) prolin solüsyonu içeren petri kaplarına ekildi. Ekimden yedi gün sonra çimlenme ortamına kuraklık stresi uygulandı. Çimlenme periyodunun sonunda elde edilen örneklerde çimlenme hızı, çimlenme oranı, kök boyu uzunluğu, taze ağırlık, nisbi su içeriği, lipid peroksidasyonu, hidrojen peroksit, prolin içeriği ve bazı antioksidan enzim aktiviteleri (SOD, CAT, GPX ve APX) ölçüldü. Çalışma ile ulaşılan bulgular incelendiğinde belirli bir konsantrasyonda dışardan uygulanan prolinin (1 mM) kuraklık stresine karşı çimlenmeyi teşvik ederek büyüme ve gelişmeyi arttırdığı tespit edildi.en_US
dc.description.abstractForests, which are essential ecosystems for all living things, are under severe pressure from global warming and drought in recent years. Black pine is one of the most important species used in afforestation activities in our country due to its drought resistance and low ecological demands. Proline can act as a stress tolerance enhancer, antioxidant, osmolyte, and signal molecule in plants. In this study, the effects of exogenous proline treatment against drought stress during germination were investigated. The drought severity to be used during germination was determined. Black pine seeds were planted in petri dishes containing different concentrations of proline solution (control, 0.1 mM, 0.5 mM, 1 mM, 5 mM and 10 mM). Drought stress (15% PEG) was applied to the germination medium seven days after planting. Germination speed, germination rate, root length, fresh weight, relative water content, lipid peroxidation, hydrogen peroxide, proline content, and some antioxidant enzyme activities (SOD, CAT, GPX, and APX) were measured in the samples obtained at the end of the germination period. When the findings of the study were examined, it was determined that exogenous proline treatment at a certain concentration (1 mM) increased growth and development by promoting germination against drought stress.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectProlinen_US
dc.subjectKaraçamen_US
dc.subjectÇimlenmeen_US
dc.subjectKuraklık stresien_US
dc.subjectAntioksidanlaren_US
dc.subjectProlineen_US
dc.subjectBlack pineen_US
dc.subjectGerminationen_US
dc.subjectDrought stressen_US
dc.subjectAntioxidantsen_US
dc.titleProlin ön uygulamasının kuraklık stresi koşullarındaki karaçam tohumlarının çimlenmesi üzerine etkilerinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativenvestigation of the effects of proline pre-treatment on germination of Black Pine seeds under drought stressen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.authorid0000-0001-6528-4591en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKılıç, Buraken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record