Show simple item record

dc.contributor.advisorPeker, Hüseyin
dc.contributor.authorAlpay Ölmez, Serap
dc.date.accessioned2020-10-22T07:49:50Z
dc.date.available2020-10-22T07:49:50Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationAlpay Ölmez, S., (2020). Çeşitli tıbbi aromatik bitki ekstraktlarının ahşap endüstrisinde değerlendirilebilme olanakları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Artvin.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2338
dc.description.abstractİnsanlık tıbbi aromatik bitkileri tarihin başlangıcından beri çok çeşitli alanlarda kullanagelmiştir. Özellikle tıbbi aromatik bitki materyali barış/savaş ortamlarında yaraların iyileştirilmesinde, hastalıkların tedavi edilmesinde ilaç olarak tercih edilmiş, bireylerin/ortamların daha temiz/sağlıklı olabilmeleri açısından aromatik kokular, koruyucular elde ederken sağlıklı yaşam bakımından yemek/besinlerde katkı maddesi olarak görev yapmıştır. Ahşap malzemenin organik yapısı bilinmesinin de ötesinde yüzlerce kullanım alanı olması ve insanla iç içe olunan her ortamda bu malzemenin kullanılması daha sağlıklı/hijyen (antibakteriyel/antioksidant) özellik kazandırılması çalışmanın ana temasını oluşturmuştur. Çalışmada çayır soğanı, ışgın, çaşır bitki özütleri (%1,3) konsantrasyonlarında hazırlanarak teknolojik özellikler tespit edilmiştir. Deney sonuçlarına göre; tutunma düzeyi yönüyle en yüksek kestane odununda %1 çayır soğanı özütü (% 0.76), hava kurusu özgül ağırlık değeri en yüksek kestanede %3 çayır soğanı (0.50 g/cm3 ), en yüksek tam kuru özgül ağırlık kestanede çaşır, ışgın özütü (0.50 g/cm3 ), eğilme direnci en yüksek kestane odununda % 3 çaşır özütü (86.46 N/mm2 ) belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractHuman medicinal aromatic plants have been used in a wide variety of fields since the beginning of history. Especially medicinal aromatic plant material has been preferred as a medicine for healing wounds and treating diseases in peace / war environments, while it has obtained aromatic odors and preservatives in order to make individuals / environments cleaner / healthier, it has served as an additive in food / food in terms of healthy life. Beyond knowing the organic structure of the wood material, the main theme of the study is that it has hundreds of uses and the use of this material in every environment where people are intertwined with a healthier / hygienic (antibacterial / antioxidant) feature. In the study, technological properties were determined by preparing meadow onions, luminous, and herbal extracts in concentrations (1, 3%). According to the results of the experiment; 1% meadow onion extract (0.76 %) in the highest chestnut wood in terms of adherence level, 3% meadow onion (0.50 g / cm3 ) in the chestnut with the highest dry air specific weight value, operates in the chestnut with the highest full dry specific gravity, luminous extract (0.50 g / cm3 ), 3% chill extract (86.46 N / mm2 ) was determined in chestnut wood with the highest bending resistance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnsan/çevreen_US
dc.subjectEmprenyeen_US
dc.subjectTeknolojik özellikleren_US
dc.subjectAhşapen_US
dc.subjectTutunmaen_US
dc.subjectHuman/environmenten_US
dc.subjectİmpregnationen_US
dc.subjectTechnological propertiesen_US
dc.subjectWood Retentionen_US
dc.titleÇeşitli tıbbi aromatik bitki ekstraktlarının ahşap endüstrisinde değerlendirilebilme olanaklarıen_US
dc.title.alternativeThe opportunity of various medicinal and aromatic plant extracts in the wood industryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.authorid0000-0003-1574-5710en_US
dc.authorid0000-0002-7771-6993en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAlpay Ölmez, Serapen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record