Show simple item record

dc.contributor.advisorŞafakçı, Hamit
dc.contributor.authorSeçkin, Özlem
dc.date.accessioned2020-10-22T08:00:39Z
dc.date.available2020-10-22T08:00:39Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationSeçkin, Ö., (2020). 111 numaralı Mühimme Defteri'nin 508.-709. sayfalarının transkripsiyonu ve değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Artvin.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2339
dc.description.abstractBaşbakanlık Osmanlı Arşivi bünyesinde birçok defter serisi vardır. Bunlardan biri de mühimme defterleridir. Mühimme defterleri divan-ı hümayunda alınan kararların kaydedildiği defterlerdir. Bu çalışmada 111 Numaralı Mühimme Defteri’nin 507.-709. sayfaları arasının transkripsiyonu ve değerlendirmesi yapıldı. İncelenen kısımlardaki hükümler II. Mustafa dönemine ait olup tarih aralığı 1700-1702’dir. Osmanlı’nın ilk defa büyük oranda toprak kaybettiği Karlofça antlaşmasının imzalanmasından hemen sonraki döneme ait hükümleri içerir. Batıdaki uzun süren savaşları durduran bu anlaşmayla Osmanlı içe döndü. Belgelerde bu ateşkes süresince iç işlerle ilgilenilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu sebeple hükümlerin muhtevası daha çok askeri, idari düzenlemelerle, cisr, palanka, kale ve limanların tahkim ve tanzimi, timar ve zeamet düzenlemeleri, askeri sınıfının kontrolü ile alakalıdır. Bunun dışında, Türkmenlerin ve Nogayların iskanı, Bağdat, Basra seferi, Tunus Cezayir-Trablusgarp ocakları arasında anlaşmazlık, eşkıya faaliyetleri ve Osmanlı’nın eşkıyalar ile mücadelesi, Osmanlı- Venedik sınır anlaşmazlığı gibi meseleler hükümlerde geçer.en_US
dc.description.abstractThere are many notebook series within the Ottoman Archive. One of them is Mühimme notebooks. The Mühimme notebooks are the books where the decisions taken in the divan-ı humayun are recorded. İn this study pages 507-709 of Numbered 111 Mühimme Register Notebook has been translated and evaluated. Provisions in the sections examined It belongs to 2 nd Mustafa period and the date range is 1700-1702. It includes the provisions of the period immediately after the signing of the Karlofça agreement, where the Ottoman Empire lost its territory for the first time. With this agreement that stopped the long wars in the west, the Ottoman Empire turned inward. It was emphasized in the documents that the interior affairs should be dealt with during the ceasefire. For this reason, the content of the provisions is mostly related to military, administrative arrangements, arbitration and arrangement of cisr, palanka, fortresses and harbors, timar and zeamet arrangements, and control of the military class. Apart from this, issues such as the settlement of the Turkmen and Noga, the Baghdad, Basra expedition, the dispute between the Tunisia-AlgeriaTripoligarb quarries, the bandit activities and the Ottoman struggle with the bandits, the Ottoman-Venice border disputeen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBasra Seferien_US
dc.subjectOsmanlı-Kırım İlişkilerien_US
dc.subjectOsmanlı-Avusturya İlişkilerien_US
dc.subjectEşkıya Faaliyetlerien_US
dc.subjectİskanen_US
dc.subjectII. Mustafaen_US
dc.subjectOsmanlı Venedik İlişkilerien_US
dc.subjectBasra Expeditionen_US
dc.subjectOttoman-Crimean Relationsen_US
dc.subjectOttoman-Austrian Relationsen_US
dc.subjectBandit Activitiesen_US
dc.subjectSettlementen_US
dc.subject2nd Mustafaen_US
dc.subjectOttoman-Venice Relationsen_US
dc.title111 numaralı Mühimme Defteri'nin 508.-709. sayfalarının transkripsiyonu ve değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeTranslation and evaluation of pages 508-709 of numbered 111 Mühimme Register Notebooken_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSeçkin, Özlemen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record