Show simple item record

dc.contributor.advisorYavuz, Mehmet
dc.contributor.authorSatıral, Caner
dc.date.accessioned2020-10-23T13:23:55Z
dc.date.available2020-10-23T13:23:55Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationSatıral, C., (2019). Arhavi yöresinde çaylık ve fındıklık alanlardaki toprak kayması içeriğinin yer radarı yöntemi ile incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Artvin.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2371
dc.description.abstractKısa süre içerisinde aşırı miktarda yağarak sel ve heyelan oluşmasına ve dolayısıyla büyük can ve mal kayıplarına sebep olan yağışlar dünyadaki iklim değişimi ile ilişkilendirilmektedir. Son zamanlarda özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan heyelan olaylarının sayısı ve şiddetinde artışlar gözlenmektedir. Zaman zaman can kaybına da yol açabilen bu afetler genellikle çay tarımı yapılan eğimli arazilerde ya da çevresinde meydana gelmektedirler. Bu çalışma ile 2015-2019 yılları arasında Artvin ili Arhavi ilçesinde aşırı yağışların sebep olduğu çaylık alanlarda meydana gelen heyelanların sebepleri yeraltı görüntüleme radarı ile kullanılarak belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla Artvin İli Arhavi İlçesi Konaklı Köyü sınırları içerisindeki çaylık alanda 500 MHz ve 1.2 GHz antenlerle 11500 m 2 lik bir alan taranmıştır. Ayrıca çalışma alanında meydana gelen heyelanlı alanın etrafındaki bölgenin heyelan risk durumu incelenmiş yeraltı görüntüleme radarının heyelan risk faktörünü hangi düzeyde belirleyebildiği irdelenmiştir Çalışma alanında 2017 yılında meydana gelen heyelandan önce ve sonra yapılan GPR ölçümleri çalışma amacına ulaşmada çok önemli bir kanıt olmuştur. Ayrıca çay köklerin derinliği ve grid yapısı da yeraltı görüntüleme radarı görüntüleriyle incelenerek topraktaki durumu gözlemlenmiştir.en_US
dc.description.abstractRainfall that causes excessive floods and landslides in a short period of time resulting in large floods and landslides are associated with climate change in the world. Recently, the number and intensity of landslide events in the Eastern Black Sea Region have increased. These disasters, which can sometimes cause loss of life, usually occur in or around sloping terraced fields. In this study, it was aimed to determine the soil content and reasons of landslides in Arhavi district of Artvin province by using Ground Penetrating Radar (GPR). For this purpose, an area of 11500 m2 was scanned with 500 MHz and 1.2 GHz antennas in the tea area within the borders of Konaklı Village of Arhavi District of Artvin Province. In addition, the landslide risk situation of the area around the landslide area in the study area was examined and the level of the ground radar can be determined. In the study area, the GPR measurements performed before and after the landslide in 2017 have been a very important proof in achieving the purpose of study. In addition, the depth and grid structure of the tea roots were examined with ground radar images and their condition in the soil was observed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYeraltı görüntüleme radarıen_US
dc.subjectGPRen_US
dc.subjectHeyelanen_US
dc.subjectÇayen_US
dc.subjectOrman sınırıen_US
dc.subjectGround Penetrating Radar (GPR)en_US
dc.subjectLandslideen_US
dc.subjectTea fielden_US
dc.subjectForest borderen_US
dc.titleArhavi yöresinde çaylık ve fındıklık alanlardaki toprak kayması içeriğinin yer radarı yöntemi ile incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigating soil conten of landslide in tea and hazelnut farms in Arhavi region (Turkey) using ground penetrating radaren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.authorid0000-0002-1481-2849en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSatıral, Caneren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record