Show simple item record

dc.contributor.advisorTurgut, Hilal
dc.contributor.authorDuman, Gizem
dc.date.accessioned2020-10-27T12:17:40Z
dc.date.available2020-10-27T12:17:40Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationDuman, G. (2019). Akarsu peyzajının kent kimliğine katkısı Artvin Çoruh nehri örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Artvin.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2384
dc.description.abstractAkarsular tarih boyunca insanların yerleşimleri için cazip noktalar olarak görülmüştür. Tarih sahnesinde yer alan büyük kentler daima çevrelerindeki akarsular ile anılmışlardır. Akarsular insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri pek çok imkânları sunmaktadırlar. Doğal yaşam koridorları oluşturmalarının yanı sıra önemli peyzaj alanları olmaları, gelişime açık olmaları, yerleşim, tarım, balıkçılık, taşımacılık ve enerji ihtiyaçlarını karşılama gibi pek çok konuda insanlara fırsatlar sunmaları akarsuların cazibesinin artırmaktadır. Bu çalışmada Artvin kent sınırları içerisinden geçen Çoruh Nehrinin, Deriner ile Borçka barajları arasında kalan kısmı değerlendirilmeye alınmış olup, kentin kendine özgü doğal çevresi; iklimi, topografik yapısı, bitki örtüsü, su öğesi, faunası ve bu faktörlerin ışığında kent kimliğine katkısı konusundaki etkilerinin araştırılıp, incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın sonucunda; Artvin ili su kaynaklarının baraj gölleri ile değişime uğradığı ve bu değişimin alana kimlik kazandırabilecek yenilikler getirdiği, ancak her geçen gün yanlış planlama kararlarının alınması ile kimliğe katkı sağlayacak alanların kaybolmasına ve etkili bir şekilde kullanılmamasına yol açtığı görülmüştüren_US
dc.description.abstractRivers throughout history have been seen as attractive points for people's settlements. The big cities in history were always mentioned by the rivers around them. The streams offer many opportunities for people to meet their needs. In addition to creating natural living corridors, the fact that they are important landscaping areas, open to development, offering opportunities for people on many issues such as settlement, agriculture, fishing, transportation and meeting their energy needs and that increases the attractiveness of the rivers. In this study, the part of the Coruh River, which passes through the boundaries of Artvin city, between Deriner and Borçka dams has been evaluated and the natural environment of the city; The aim of this study is to investigate and investigate the effects of climate, topographical structure, vegetation, water element, fauna and its contribution to urban identity in the light of these factors. As a result of the study; ıt has been seen that the following resources of Artvin have been changed with the dam lakes and this change brought innovations that can bring identity to tha area, but with tha passing of wrong planning decisions, the areas that contribute to identity will be lost and not used effectively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇoruh Nehrien_US
dc.subjectKent kimliğien_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectAkarsu Peyzajıen_US
dc.subjectAkarsu kıyı kullanımıen_US
dc.subjectCoruh Riveren_US
dc.subjectCity identityen_US
dc.subjectRiver Landscapeen_US
dc.subjectStream coastal useen_US
dc.titleAkarsu peyzajının kent kimliğine katkısı Artvin Çoruh nehri örneğien_US
dc.title.alternativeContribution of river landscape to urban identity the case, Artvin Çoruh riveren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.authoridTR29701en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorDuman, Gizemen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record